Bài tập trắc nghiệm phần con kiến thức chương 1 hình học tập lớp 10 khá đa dạng. Bài viết dưới đây tổng hợp tất cả các câu hỏi, bài tập bên dưới dạng trắc nghiệm để tăng độ hiểu bài cũng giống như thử thách sự đọc bài của những em. Cỗ tài liệu bao gồm các thắc mắc trọng tâm, đặc thù và cơ bản cho chương 1 hình học 10, những em rất cần phải nắm rõ để áp dụng vào những chương sau.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán hình 10 chương 1

TẢI XUỐNG PDF ↓

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hệ thống bài bác tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm định hướng hình học 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là 1 trong những đoạn thẳng:

A. Có hướng. B. được đặt theo hướng dương, phía âm.

C. Bao gồm hai đầu mút. D. Thỏa cả ba đặc thù trên.

Câu 2. Nhị véc tơ có cùng độ dài và ngược hướng điện thoại tư vấn là:

A. Nhị véc tơ bởi nhau.

B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Nhì véc tơ thuộc hướng.

D. Nhị véc tơ thuộc phương.

Câu 3. Nhì véctơ cân nhau khi hai véctơ kia có:

A. Thuộc hướng và có độ dài bằng nhau.

B. Tuy vậy song và tất cả độ dài bằng nhau.

C. Thuộc phương và bao gồm độ dài bằng nhau.

D. Vừa lòng cả ba đặc điểm trên.

Câu 4. Nếu như hai vectơ đều bằng nhau thì:

A. Thuộc hướng và cùng độ dài. B. Thuộc phương.

C. Thuộc hướng. D. Gồm độ dài bởi nhau.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào dấu (…) và để được mệnh đề đúng. Nhì véc tơ ngược hướng thì …

A. Bởi nhau.

B. Cùng phương.

C. Cùng độ dài.

D. Cùng điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Nhị vectơ thuộc phương với một vectơ thứ tía thì cùng phương.

B. Hai vectơ thuộc phương với 1 vectơ thứ ba khác 0 thì thuộc phương.

C. Nhì vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ ba thì thuộc hướng.

D. Hai vectơ ngược phía với một vectơ thứ cha thì cùng hướng.

Câu 14. Chọn xác minh đúng.

A. Nhì véc tơ thuộc phương thì bởi nhau.

B. Nhị véc tơ ngược hướng thì tất cả độ dài không bằng nhau.

C. Hai véc tơ cùng phương và thuộc độ lâu năm thì bởi nhau.

D. Nhị véc tơ cùng hướng và cùng độ nhiều năm thì bởi nhau.

Trắc nghiệm tổng nhì véc tơ

Câu 93. Mang lại tam giác ABC. Điểm M vừa lòng MA + MB + cm = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành nhấn AC và BC làm cho hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dấn AB với AC có tác dụng hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành thừa nhận AB và BC làm hai cạnh.

D. Giữa trung tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của nhì véc tơ

Câu 9. Cho ba vectơ a b c , và phần đông khác vectơ – không. Trong các số ấy hai vectơ a b, cùng hướng, hai vectơ a c, đối nhau. Xác định nào tiếp sau đây đúng ?

A.Hai vectơ b và c thuộc hướng.

B.Hai vectơ b với c ngược hướng.

C.Hai vectơ b với c đối nhau.

D.Hai vectơ b với c bằng nhau.

Câu 34. Cho tam giác ABC. Điểm M vừa lòng MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dấn AC cùng BC làm hai cạnh.

B. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành thừa nhận AB với AC làm cho hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành nhấn AB và BC làm cho hai cạnh.

D. Trung tâm tam giác ABC.

Câu 46. đến tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn đk MA + MB – MC = 0 thì M phải thỏa mãn mệnh đề nào?

A. M là vấn đề sao mang lại tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là giữa trung tâm tam giác ABC . C. M là vấn đề sao mang đến tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M thuộc trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của hai véc tơ với một số

Câu 32: mang đến tam giác ABC, tập hợp những điểm M sao cho độ dài MA + MB + MC = 6 là:

A.một mặt đường thẳng đi qua trọng tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn có tâm là giữa trung tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 6 .

C.đường tròn bao gồm tâm là trung tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 2 .

D.đường tròn có tâm là trọng tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ với hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nhì vectơ u = (2; 1) cùng v = (1;2) đối nhau.

B. Nhị vectơ u = (2; 1) với v = (1;2)đối nhau.

C. Nhì vectơ u = (2; 1) với v = (2;1)đối nhau.

D. Nhị vectơ u = (1;2) và v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: trong hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: Tình Đẹp Đến Mấy Cũng Đến Lúc Tàn Rồi Chuyện Buồn Đau Càng Nhớ Lại Càng Thêm Đau

D. (1;1)

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mang lại A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn các em đã xem và thiết lập xuống tư liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi mong rằng cỗ tài liệu này sẽ giúp ích cùng tạo hiệu quả lớn đến việc luyện tập để phát âm thật rõ về chương vectơ này, bên trên đây hầu như là các bài tập cơ bản và đặc trưng của chương, với cũng là nền tảng gốc rễ cho câu hỏi tôi luyện kỹ năng làm những bài tập cải thiện hơn.