Từ những tin tức nêu trên, hãy điền những cụm từ phù hợp theo cột cùng theo mặt hàng trong bảng 27.

Bạn đang xem: Trình bày quá trình biến đổi thức ăn ở dạ dày

Bảng 27. Những hoạt động thay đổi thức ăn ở dạ dày

Biến thay đổi thức ãn sinh hoạt dạ dày

Các vận động tham gia

Các thành phần tham gia hoạt động

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

Sự tiết dịch vị

Sự co bóp của dạ dày.

Tuyến vị

Các lớp cơ của dạ dày.

Hoà loãng thức ăn.

Đảo trộn thức nạp năng lượng cho thấm mọi dịch vị

Biến dổi hoá học

Hoạt đụng của enzyme pepsin

Enzyme pepsin

Phân giảm protein chuỗi nhiều năm thành những chuỗi ngắn tất cả 3 – 10 axit amin.

- Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của cơ quan thành phần nào?

- nhiều loại thức ăn uống gluxit với lipit được tiêu hoá vào dạ dày như thế nào?

- Thử lý giải vì sao prôtêin vào thức ăn bị dịch vị phân huỷ mà lại prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không biến thành phân huỷ?


Video khuyên bảo giải


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Xem lại Tiêu hóa ngơi nghỉ dạ dày


Lời giải đưa ra tiết

Biến đổi thức ãn sống dạ dày

Các hoạt động tham gia

Các thành phần gia nhập hoạt động

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

Sự ngày tiết dịch vị

Sự teo bóp của dạ dày.

Tuyến vị

Các lớp cơ của dạ dày.

Hoà loãng thức ăn.

Đảo trộn thức nạp năng lượng cho thấm gần như dịch vị

Biến dổi hoá học

Hoạt rượu cồn của enzyme pepsin

Enzyme pepsin

Phân cắt protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn tất cả 3 – 10 axit amin.

- Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ vận động co của những cơ dạ dày phối hợp với sự co cơ vòng sống môn vị.

- trong dạ dày:

+ Thức ăn uống gluxit liên tục được tiêu hoá 1 phần nhỏ ở tiến độ đầu (không lâu), khi dịch vị đựng HCl là pH thấp (2 - 3) không được trộn hầu như thức ăn. Enzim amilaza đã được trộn các với thức ăn uống từ vùng miệng tiếp tục phân giải một phần tinh bột thành mặt đường mantôzơ.

+ Thức ăn uống lipit ko được tiêu hoá trong dạ dày, bởi vì trong dịch vị không có men tiêu hoá lipit.

Xem thêm: New Download Phần Mềm Công Thức Toán Học Trong Word 2003, Download Mathtype 6

- Prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo đảm an toàn và không bị phân bỏ là nhờ các chất nhày được huyết ra từ những tế bào tiết chất nhày bởi tuyến vị ngày tiết ra các chất nhày lấp lên mặt phẳng niêm mạc, chống cách những tế bào niêm mạc cùng với pepsin. Vì vậy protein niêm mạc bao tử được đảm bảo an toàn và không bị phân hủy.