Đáp án và lý giải chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Chất làm sao sau đó là amin bậc 2:” cùng với kiến thức kim chỉ nan liên quan lại là tài liệu hữu ích môn chất hóa học 12 vị Top lời giải biên soạn dành cho các bạn học sinh cùng thầy thầy giáo tham khảo.

Bạn đang xem: Trong các chất sau chất nào là amin bậc 2

Trắc nghiệm: chất nào sau đấy là amin bậc 2:

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. CH3NHC2H5.

Giải thích:

- Chỉ có CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

- Đối với các đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

- lưu ý: Bậc của amin là số nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bị sửa chữa bởi gốc hiđrocacbon.

Cùng Top giải mã trang bị thêm những kiến thức hữu dụng cho mình trải qua bài tò mò về Amin tiếp sau đây nhé!

Kiến thức xem thêm về Amin


I. Khái niệm, phân các loại của Amin

1. Khái niệm của Amin

- Khi sửa chữa một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay những gốc hiđrocacbon ta được amin.

Ví dụ: CH3–NH2; CH3–NH–CH3; CH2=CH–CH2NH2; C6H5NH2

*
hóa học nào sau đấy là amin bậc 2:" width="506">

2. Phân nhiều loại của Amin

- Amin được phân loại theo sệt điểm cấu sinh sản của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) cùng theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba)

- giữ ý: Bậc của amin được xem bằng số cội hidrocacbon liên kết trực tiếp với nguyên tử N

Ví dụ: 

CH3CH2CH2NH2 là amin bậc 1 

CH3CH2NHCH3 là amin bậc 2

(CH3)3N là amin bậc 3

II. Đồng phân, danh pháp của Amin

1. Đồng phân của Amin

- Đồng phân về mạch cacbon.

- Đồng phân địa điểm nhóm chức.

- Đồng phân về bậc của amin.

Ví dụ: những đồng phân của C4H11N.

2. Danh pháp của Amin

a. Biện pháp gọi thương hiệu theo danh pháp gốc – chức: Tên gốc hiđrocacbon + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin), CH3CH(NH2)CH3 (Isopropylamin), …

b. Biện pháp gọi tên theo danh pháp thế thế: Tên hiđrocacbon + địa điểm + amin

Lưu ý:

- Tên những nhóm ankyl hiểu theo lắp thêm tự chữ cái a, b, c, … + amin.

- Với các amin bậc 2 và 3, chọn mạch dài nhất đựng N làm mạch chính:

+ có 2 nhóm ankyl → thêm 1 chữ N sống đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5: N–etyl metyl amin.

+ tất cả 3 nhóm ankyl → thêm 2 chữ N ngơi nghỉ đầu (nếu trong 3 đội thế gồm 2 đội giống nhau).

Ví dụ: CH3–N(CH3)–C2H5: N, N–etyl đimetyl amin.

+ tất cả 3 đội ankyl không giống nhau → 2 chữ N biện pháp nhau 1 thương hiệu ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2H5)–C3H7: N–etyl–N–metyl propyl amin.

+ Khi đội –NH2 đóng mục đích nhóm cầm thì hotline là đội amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2–aminopropanoic).

III. đặc điểm vật lý của Amin

- hóa học rắn, dạng tinh thể, ko màu, vị khá ngọt.

- ánh sáng nóng chảy cao, dễ tan trong nước vì amin tồn tại sinh hoạt dạng ion lưỡng cực:

- Metyl–, đimetyl–, trimetyl– với etylamin là hầu như chất khí nặng mùi khai cực nhọc chịu, độc, dễ tan vào nước, những amin đồng đẳng cao hơn là chất lỏng hoặc rắn.

- Anilin là chất lỏng, nhiệt độ sôi là 184oC, không màu, khôn xiết độc, không nhiều tan trong nước, rã trong ancol cùng benzen.

IV. đặc thù hóa học của Amin

1. Tính bazo của amin

- Nhúng quỳ tím vào hỗn hợp metylamin hoặc propylamin, quỳ tím=> đưa xanh. Vày khi chảy trong nước xuất hiện ion OH–. 

Ví dụ:

CH3NH2 + H2O → ⌈CH3NH3⌉+ +OH–

- Nhờ gồm tính bazơ, amin công dụng với axit sinh ra muối amoni.

Ví dụ:

CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 (Metylamoni sulfat)

- các amin có tính bazơ bạo gan hơn vẫn đẩy được những amin bao gồm tính bazơ yếu rộng hoặc những bazơ yếu ra khỏi muối của nó.

Ví dụ:

CuCl2 + 2CH3NH2 + 2H2O → 2

2. Phản bội ứng với acid nitro

a. Amin bậc 1:

- Amin bậc một dãy béo tính năng với axit nitrơ tạo thành thành ancol khớp ứng và giải tỏa khí N2

C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O (xúc tác HCl)

b. Amin bậc hai:

- Amin bậc hai hàng béo tương tự như dãy thơm đều chức năng với axit nitrơ ra đời nitrosamin (nitrosoamin) là phần lớn chất màu sắc vàng, nhờ vào đó sáng tỏ được amin bậc hai với amin bậc một:

(CH3)2NH + HONO → (CH3)2N-N=O + H2O

c. Amin bậc ba

Amin bậc 3 dãy bự không chức năng với axit nitrơ hoặc chỉ tạo thành thành muối không bền dễ dẫn đến thủy phân

V. Ứng dụng cùng điều chế của Amin

1. Ứng dụng của Amin

- Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.

- Một số áp dụng của dimetylamin

+ Sản xuất dung môi

2C2H6NH + CS2 → +

Dimetyldithiocacbamat 

+ Dimetyl amin là tiền chất cho một vài vừa lòng chất bao gồm tầm đặc biệt quan trọng công nghiệp 

+ trang bị hóa học tabun (C5H11N2O2P) có bắt đầu từ dimetylamin 

+ Dimetylamin là vật liệu thô cho cung ứng nhiều hóa hóa học nông nghiệp và dược phẩm 

- một vài ứng dụng của anilin

+ chế tạo polime.

+ Sản xuất chất dẻo (anilin-fomanđehit,...) 

- Rán, nướng những loại thức ăn uống giàu protein ở ánh sáng cao tạo nên các amin dị vòng. Những chất này xuất hiện nhiều tuyệt nhất ở các phần giòn, phần cháy khét và ở mặt quanh đó của thực phẩm cừu nướng.

Xem thêm: Gạo Lứt Đen Có Tác Dụng Của Gạo Lứt Đen, Gạo Lứt Đen

- các ankylamin được dùng trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để tổng hòa hợp polime.

- Anilin là nguyên liệu đặc biệt quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, black anilin,...), polime (nhựa anilin - fomanđehit,...), chế tác sinh học (streptoxit, suafaguaniđin,...)