- Khái niệm: phản nghịch ứng thoái hóa – khử là làm phản ứng hóa học trong những số ấy có sự đưa electron giữa các chất phản nghịch ứng.

- dấu hiệu nhận biết: tất cả sự thay đổi số oxi hóa của 1 hay các nguyên tố
Bạn đang xem: Trong phản ứng oxi hóa khử quá trình khử là

Ví dụ 1: $4overset0mathopNa,,,,,,,,+,,,,,,,overset0mathopO,_2,,,,,, o ,,,,,,,2,overset+1mathopNa,_2overset-2mathopO,$

chất khử hóa học oxi hóa

Ví dụ 2:


*

*Ghi nhớ:

- Khử mang đến – o dấn (chất khử mang đến e, hóa học oxi hóa nhận e)

- chất tạo môi trường thiên nhiên trong phản bội ứng thoái hóa khử là chất không tham gia mang đến nhận e. Chất tạo môi trường nhiều lúc quyết định đến sản phẩm của bội nghịch ứng.


Ví dụ: trong phản ứng : 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O có 2 phân tử HNO3 là hóa học oxi hóa còn 6 phân tử là môi trường


II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 

Nguyên tắc bảo toàn e: Tổng số electron chất khử mang đến = toàn bô electron hóa học oxi hóa nhận


$overset+3mathopF exte,_2oversetmathopO,_3,,+,,,overset+2mathopC,O,, o ,,overset0mathopF exte,,,+,,overset+4mathopC,O_2$


$overset+2mathopC,,, o ,,overset+4mathopC,,,+2 exte$ (quá trình oxi hóa)

$overset+3mathopF exte,,,+3 exte o ,,overset0mathopF exte,,$(quá trình khử)


Bước 3: Tìm thông số thích hợp làm thế nào cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tống số electron mà chất oxi hóa nhận


*

Bước 4: Đặt thông số của hóa học oxi hóa và hóa học khử vào sơ đồ dùng phản ứng. Xong xuôi phương trình hóa học

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2


III. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

1. Làm phản ứng lão hóa – khử thông thường: hóa học khử và chất oxi hóa ở hai phân tử hóa học khác nhau

Ví dụ: (overset0mathopFe, ext + ext overset+2mathopCu,SO_4 o overset+2mathopFe,SO_4+ ext overset0mathopCu,)

2. Làm phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử: hóa học khử và chất oxi hóa thuộc thuộc 1 phân tử nhưng ở cả 2 nguyên tử khác biệt (thường là làm phản ứng nhiệt độ phân)

Ví dụ: 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

3. Phản nghịch ứng tự thoái hóa – khử, chất khử bên cạnh đó cũng là chất oxi hóa (thuộc cùng 1 nguyên tố)

Ví dụ: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Viết Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 8 Đề 3, Viết Bài Tập Làm Văn Số 6, Đề Số 3

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.