“Khi toàn bộ đều nghĩ giống như nhau, chẳng ai nghĩ những cả.” (Where all think alike, no one thinks very much) _ Walter Lippmann

4.1. TƯ DUY PHẢN BIỆN (CRITICAL THINGKING)

4.1.1.Khái quát

Tư duy bội nghịch biện (Critical thinking) là khả năng xem xét rõ ràng và bao gồm lập luận đúng mực về ý thức bạn tin vào hay mọi gì nhiều người đang làm. Nó bao hàm khả năng vận dụng suy nghĩ độc lập (independent thinking) và suy nghĩ phản bội chiếu (reflective thinking). Người dân có tư duy phản biện thông thường có thể:

Hiểu sự gắn kết lô ghích giữa các quan điểm.Nhận dạng, cách tân và phát triển và đánh giá các lập luận.Tìm ra phần đông sự không đồng bộ và lỗi sai thịnh hành trong phương pháp lập luận.Giải quyết những vấn đề một cách hệ thống.Nhận dạng sự liên quan và tầm quan trọng của những ý tưởng.Xem xét giải pháp lập luận và sự chính xác trong quan tiền điểm, tinh thần của bạn khác.

Bạn đang xem: Tư duy biện luận

Đang xem: đái luận môn tư duy biện luận ứng dụng

Không yêu cầu nhầm lẫn tư duy bội phản biện với bài toán thích tranh cãi hay chỉ trích fan khác. Tuy nhiên các năng lực tư duy phản bội biện hoàn toàn có thể được sử dụng để vun trần phần lớn thiếu sót và cách lập luận sai lầm, nhưng bốn duy bội phản biện cũng đóng vai trò đặc trưng trong việc phối hợp để đưa ra các cách lập luận đúng đắn và bao gồm tính xây dựng. Bốn duy phản nghịch biện giúp họ thu nạp loài kiến thức, tăng cường độ thấu hiểu lý thuyết đã biết, củng cố những lập luận, nâng cao hiệu quả xử lý quá trình và giải quyết và xử lý vấn đề.

Một vài tín đồ tin rằng tư duy phản biện cản trở kĩ năng sáng tạo bởi vì trong khi tứ duy làm phản biện đòi hỏi phải vâng lệnh những quy tắc ngắn gọn xúc tích và lập luận nhất định thì khả năng sáng tạo chắc hẳn rằng cần đến nhiều hơn thế nữa việc “phá luật” (breaking the rules). Đây là quan điểm sai lầm. Tư duy phản nghịch biện tương đối hòa phù hợp với cách xem xét “ngoài cái hộp” (thinking out_of_the_box), test thách những nhận thức phổ biến và theo đuổi các hướng đi ít bạn biết. Bốn duy phản nghịch biện là một trong những phần cơ bản của sáng sủa tạo cũng chính vì chúng ta đề nghị tư duy phản biện để nhận xét và cải thiện các ý tưởng phát minh sáng tạo.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hình 4.12. Sơ đồ phương pháp 5W2H

4.2.8. Phương pháp bạn dạng đồ tư duy

Phương pháp phiên bản đồ bốn duy (mind map) được phát triển vào cuối thập niên 60 (của gắng kỷ 20) bởi Tony Buzan.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 6 Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Miêu Tả (Ngắn Nhất)

Nó luôn luôn là một phương tiện mạnh để tận dụng tài năng ghi dìm hình ảnh của bộ não. Nó có thể dùng như một phương pháp để ghi nhớ bỏ ra tiết, nhằm tổng hợp, hay nhằm phân tích một vấn đề ra