*
*
*
*
*
*
*
*

Từ nhị muối X và Y thực hiện các làm phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối hạt X, Y khớp ứng là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(I) cho dung dịch NaCl vào hỗn hợp KOH.

Bạn đang xem: Từ hai muối x và y thực hiện các phản ứng sau

(II) mang lại dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl cùng với điện rất trơ, có màng ngăn.

(IV) đến Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) đến dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Xem thêm: Top 8 Bài Phân Tích Nhân Vật Phương Định Siêu Hay, Phân Tích Nhân Vật Phương Định (Dàn Ý + 7 Mẫu)

Các thí nghiệm gần như điều chế được NaOH là:


Một ly nước gồm chứa những ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) cùng SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho tới khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn sót lại trong cốc


Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, có mặt m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp X bao gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan trọn vẹn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) với dung dịch Y, trong những số đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch tất cả K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cho tổng thể Y công dụng với hỗn hợp BaCl2 (dư), chiếm được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Dung dịch X cất hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ tuổi từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, hiện ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là


Cho các thành phần hỗn hợp K2CO3 cùng NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 nhận được kết tủa X cùng dung dịch Y. Thêm nhàn rỗi dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không hề khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết tổng thể Y bội phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cân nặng kết tủa X là


Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa các chất tan gồm nồng độ mol bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là


Cho 7,1 gam láo hợp tất cả một sắt kẽm kim loại kiềm X cùng một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y công dụng hết với lượng dư hỗn hợp HCl loãng, chiếm được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là


X là kim loại thuộc phân nhóm thiết yếu nhóm II (hay nhóm IIA). đến 1,7 gam tất cả hổn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, xuất hiện 0,672 lít khí H2 (đktc). Khía cạnh khác, khi mang đến 1,9 gam X chức năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra không đến 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là:


Hỗn thích hợp X có hai sắt kẽm kim loại kiềm cùng một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y cùng 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z bao gồm H2SO4 với HCl, trong số đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa - nhân chính dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý hiếm của m là


Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X cùng kết tủa Y. Cho từ từ hỗn hợp HCl 0,25M vào X mang lại khi bước đầu có khí có mặt thì không còn V ml. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của V là


Nung 12,95 gam muối hạt M(HCO3)2 ở ánh sáng cao đến khối lượng không đổi, rồi cho toàn bộ khí CO2 chiếm được vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy tất cả 10 gam kết tủa. M là:


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.