Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

"Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Dường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương"(Nước Đại Việt ta) Hãy cho biết cách sắp xếp trật tự từ trong câu trên có tác dụng gì? Có thể thay đổi trật tự từ trong câu trên được không? Vì sao?


*

Trong hai câu thơ trên là 2 vế đối rất chỉnh:

Từ :Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng : Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

Bạn đang xem: Từ triệu đinh lý trần bao đời xây nền độc lập

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ở các triều đại từ Triệu, Đinh, Lý, Trần đều đã lần lượt đánh bại âm mưu xâm lược và thôn tính của các thế lực phương Bắc thuộc các triều đại Hán, Đường, Tống, Nguyên. Qua cách sắp xếp như vậy, tác giả đã bày tỏ niềm tự hào với sức mạnh và truyền thống vẻ vang của dân tộc. Thêm vào đó để cho bè lũ cướp nước cảm thấy xấu hổ và không dám coi thường nước Đại Việt nữa. Cũng vì thế mà không nên thay đổi trật tự từ trong câu trên. Vì nếu thay đổi sẽ làm đảo lộn trật tự sắp xếp, làm mất đi ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa trong hai câu thơ.


Đúng 1
Bình luận (0)
*

- Tác dụng: Thể hiện thứ tự xuất hiện trước sau của các triều đại phong kiến Việt Nam và Trung Quốc.

-> Chúng ta không thể thay đổi trật tự từ vì nó sẽ làm mất đi thứ tự nhất định làm cho ý nghĩa khẳng định mãnh liệt của câu văn có phần giảm sút.


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

"Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương"

Hai câu văn có chứa các từ in đậm thuộc kiểu câu gì chia theo mục đích nói? Xác định hành động nói của các kiểu câu này.


Lớp 8 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 8
2
0

"Từ Triệu,Đinh,Lý,Trần bão đời gây nền độc lập,

Cùng Hán,Đường,Tống,Nguyên mỗi bên xưng đế một phương."

Có thể thay đổi trật tự từ trong câu được không? Vì sao?


Lớp 8 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 8
0
0

“Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Dường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

a)văn hiến trong câu "vốn xưng nên văn hiến đã lâu" được hiểu ra sao?

b)Việc sắp xếp trật tự từ in đậm có ý nghĩa ra sao?


Lớp 8 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 8
1
0

Nước đại việt ta

Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trc lo trừ bạo

Như nc Đại Việt ta từ trc

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam cx khác

Từ Triệu,Đinh,Lí,Trần bao đời gây nên độc lập

Cùng Hán,Đường,Tống,Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

Tuy mạnh yếu từng lk khác nhau

Song hào kiệt đời nào cx có

Vậy nên:

Lưu Cung tham công nên thất bại

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô

N.T.Ánh đây nè

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã

Việc xưa xem xét

Chứng cớ còn ghi.

 

 


Lớp 8 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 8
1
0

Tác dụng, ý nghĩa của việc lựa chọn trật tự từ trong các câu sau:

a) Từ triều, đinh , lý, trần, bảo đời xây nền độc lập cùng hàn, đường, tống, nguyên nguyên mối quan hệ bên xưng đế một một phương

b) Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi

Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngọt ngao


Lớp 8 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 8
0
0

Đoạn trích:

''Từng nghe :

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu ,

Núi sông bờ cõ đã chia

Phong tục Bắc -Nam cũng khác .

Từ Triệu , Đinh ,Lí ,Trần bao đời ây nền độc lập,

Cùng Hàn , Đường , Tống , Nguyên mỗi bên xưng đế một phương,

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

Song hào kiệt đời nào cũng có.....''

Câu 1:Nêu nội dung chính của đoạn trích trên? Từ đó xác định ý nghĩa của văn bản?

Câu 2: chỉ ra biện pháp tu từ được tác giả dử dụng trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?

" Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập,

Cùng hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương,

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,

Song hào kiệt đời nào cũng có."


Lớp 8 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 8
1
0

Cho đoạn thơ sau :

“Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Dường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

Song hào kiệt đời nào cũng có”.

Hãy viết đv làm rõ nội dung đoạn thơ trên (10-12 câu) có sd 1 câu ghép .


Lớp 8 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 8
3
0

Xác định chật tự từ trong câu từ triệu đinh lý trần bao đời gây nền độc lập


Lớp 8 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 8
0
0

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân.

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Núi, sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau.

Song hào kiệt đời nào cũng có.”

Câu 1: Em hãy nêu nội dung chính của đoạn trích.

Xem thêm: Bài 1: Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số, Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số

Câu 2: Theo tư tưởng Nho giáo,nhân nghĩalà gì? Từ đoạn trích trên, em hãy chỉ ra sự sáng tạo, mở rộng về quan điểmnhân nghĩacủa Nguyễn Trãi.

Câu 3: Để khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập, có chủ quyền vững chắc, cây bút chính luận Nguyễn Trãi đã đưa ra những lí lẽ nào?


Lớp 8 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 8
0
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)