(Mặt trận) -Trong Văn kiện Đại hội đại biểu nước ta lần thiết bị XIII, Đảng ta đã nhận định, đánh giá khách quan và tất cả những ý kiến sát đúng về tôn giáo và công tác làm việc tôn giáo ở vn hiện nay.

Bạn đang xem: Vấn đề dân tộc tôn giáo ở việt nam hiện nay


*

Thứ nhất, văn kiện sẽ đề cập trọn vẹn về tôn giáo và công tác làm việc tôn giáo.

Trong 10 văn bản trình bày ở cả 2 tập của văn kiện, bao gồm 4 văn bạn dạng đề cập trực tiếp các nội dung tương quan đến tôn giáo. Đây là lần đầu tiên Đảng ta nói trực tiếp những nội dung về tôn giáo và công tác tôn giáo một cách toàn diện, có trọng yếu với dung lượng nhiều độc nhất so với các kỳ đại hội trước đó. Gắng thể:

TrongBáo cáo của Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trong khối hệ thống các nhiệm vụ trung trọng tâm và chiến thuật chủ yếu vật dụng năm, Đảng ta dìm mạnh: “Tập trung triển khai xong và thực thi thực hiện tốt các cơ chế dân tộc, tôn giáo; gồm những chính sách đặc thù giải quyết và xử lý khó khăn đến đồng bào dân tộc bản địa thiểu số; thực hiện giỏi đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghiêm trị đều âm mưu, hành động chia rẽ, hủy hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngăn cản sự cách tân và phát triển của khu đất nước”1. TrongBáo cáo bao gồm trị của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần trang bị XIII của Đảng, vào phầnxây dựng cùng phát huy quý giá văn hóa, sức mạnh của con người việt nam Nam, Đảng ta nêu rõ: “Phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong số tôn giáo, tín ngưỡng. Phê phán và ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan”2.

Đối vớinhiệm vụ, giải phápthực hiện nay về công tác tôn giáo, Đảng ta khẳng định: “Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp mắt đạo”, đóng góp lành mạnh và tích cực cho công cuộc sản xuất và bảo vệ Tổ quốc. đảm bảo cho các tổ chức tôn giáo vận động theo phép tắc của luật pháp và hiến chương, điều lệ được nhà nước công nhận. Phát huy đều giá trị văn hóa, đạo đức giỏi đẹp và các nguồn lực của những tôn giáo đến sự phát triển đất nước. Kiên quyết đấu tranh và cách xử trí nghiêm minh những đối tượng người dùng lợi dụng tôn giáo kháng phá Đảng, nhà nước, chính sách xã hội công ty nghĩa; phân chia rẽ, phá hoại kết hợp tôn giáo và khối đại liên minh toàn dân tộc”3.

TrongChiến lược phạt triển kinh tế - buôn bản hội 10 năm 2021 - 2030, Đảng ta xác định: “Thực hiện giỏi mục tiêu câu kết tôn giáo, đại liên minh toàn dân tộc. Bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi tín đồ theo hiện tượng của pháp luật. Phát huy quý giá văn hóa, đạo đức giỏi đẹp của tôn giáo vào duy trì gìn và nâng cao đạo đức truyền thống lịch sử xã hội, desgin đời sống văn hóa truyền thống ở những khu dân cư, góp thêm phần ngăn chặn các tệ nạn làng mạc hội”4.

TrongBáo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, trách nhiệm phát triển tài chính - xóm hội 5 năm 2021 - 2025, Đảng ta đã đánh giá những thành công và hạn chế tương quan đến tôn giáo. Về thành tựu:“Tình hình tôn giáo ổn định; đa số chức sắc, chức vấn đề và đồng bào gồm đạo lặng tâm, tin yêu vào sự chỉ đạo của Đảng, đơn vị nước, lắp bó, đồng hành cùng dân tộc, góp thêm phần đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, vu cáo tổ chức chính quyền vi tầy quyền, tự do thoải mái tôn giáo”5. Về hạn chế:“Quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng có mặt còn hạn chế. Bao gồm hiện tượng dịch vụ thương mại hóa các vận động tín ngưỡng, tôn giáo ở một số trong những nơi”6. Về dự đoán bối cảnh nước ngoài và quần thể vực, Đảng ta chỉ rõ: “Chủ nghĩa dân tộc, rất đoan, xung bỗng nhiên cục bộ, sắc đẹp tộc, tôn giáo... Là những thử thách lớn đe dọa sự bất biến và cách tân và phát triển ở một số trong những khu vực, quốc gia”7. Về nhiệm vụ, giải pháp, Đảng ta thừa nhận mạnh: “Tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh sống đúng cơ chế của pháp luật; chủ động giúp đỡ, giải quyết và xử lý các nhu cầu vận động tôn giáo, tín ngưỡng, trọng điểm linh của quần chúng, đồng thời dữ thế chủ động phòng ngừa, nhất quyết đấu tranh với phần lớn hành vi tận dụng tín ngưỡng, tôn giáo để phân tách rẽ, tiêu hủy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cải thiện năng lực, hiệu lực, hiệu quả cai quản nhà nước về công tác tôn giáo”8.


*
Đại hội XIII của Đảng

Thứ hai, Đảng ta reviews khách quan, bao hàm những điểm then chốt về tình trạng tôn giáo và công tác làm việc tôn giáo sinh sống nước ta.

Đảng ta tấn công giá: “Tình hình tôn giáo ổn định” là trọn vẹn chính xác. Vào thời kỳ thay đổi mới, đặc trưng trong trong thời điểm gần đây, các tôn giáo ở việt nam luôn đồng hành cùng dân tộc, được nhà nước quan tiền tâm, tạo đk và bảo vệ hoạt động, làm việc tôn giáo theo như đúng quy định của pháp luật. Không có những xích míc giữa những tôn giáo cùng trong nội bộ từng tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo luôn luôn có sự phối hợp, link dưới mái nhà bình thường Mặt trận Tổ quốc việt nam ở các cấp để tham gia các hoạt động ích nước, lợi dân, được cơ quan ban ngành và xóm hội nhận xét cao.

Đảng, Nhà việt nam trân trọng ghi nhận, biểu dương hầu hết kết quả, góp phần của đồng bào có đạo trong sự nghiệp biện pháp mạng nói chung, thời kỳ thay đổi nói riêng, đó là: luôn yên tâm, tin tưởng vào sự chỉ huy của Đảng, công ty nước; đẩy mạnh lòng yêu thương nước, truyền thống tốt đẹp của nhỏ người, văn hóa nước ta và phần đa giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo đã luôn luôn kề vai tiếp giáp cánh, sát cánh đồng hành cùng dân tộc, bao hàm đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp thành lập và đảm bảo Tổ quốc. Đặc biệt, trải qua các vận động (cả trong nước với quốc tế), những tôn giáo, tổ chức tôn giáo ở nước ta đã góp phần đặc biệt quan trọng trong quảng bá hình ảnh một việt nam văn hiến, thân thiện, hòa bình, nhân ái, có tác dụng cho đồng đội quốc tế bao gồm cái quan sát thiện cảm, đúng mực về Việt Nam, về thực trạng tôn giáo sống Việt Nam, đấu tranh, bội nghịch bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo cơ quan ban ngành vi tội phạm quyền, tự do thoải mái tôn giáo.

Đảng ta cũng đã cho thấy những giảm bớt cơ bản, nổi cộm về tôn giáo, đó là: cai quản nhà nước về tôn giáo có mặt còn tinh giảm và còn có các hiện nay tượng thương mại dịch vụ hóa các chuyển động tín ngưỡng, tôn giáo ở một số trong những nơi. Đây cũng là trong số những vấn đề được dư luận hết sức quan trung khu trong thời gian qua.

Trong dự báo tình hình quốc tế và khu vực thời gian tới, Đảng ta xác định, vấn đề xung đột nhiên tôn giáo là trong số những thách thức lớn rình rập đe dọa sự bất biến và trở nên tân tiến ở một vài khu vực, quốc gia.

Thứ ba, Đảng ta tiếp tục xác minh và bổ sung một số ngôn từ về tôn giáo và công tác tôn giáo trong thực trạng mới

Trong văn khiếu nại Đại hội XIII, Đảng ta có nhiều nội dung té sung, cập nhật, kế thừa, thu nạp những chủ kiến đóng góp quý báu của các nhà lãnh đạo, quản lý, quản lí trị về tôn giáo, những nhà công nghệ và tín đồ, chức sắc của những tôn giáo, cụ thể như sau:

Một là, quan tiền điểm liên tục phát huy vai trò, tác động tích cực của tôn giáo vào sự nghiệp xây cất và bảo đảm an toàn Tổ quốc, vào đó, Đảng ta nhấn mạnh yếu tố văn hóa, đạo đức giỏi đẹp của các tôn giáo.Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ghi rõ: “Phát huy đầy đủ giá trị văn hóa, đạo đức xuất sắc đẹp và những nguồn lực của các tôn giáo đến sự trở nên tân tiến đất nước”.

Ở Việt Nam, các thuật ngữ: “nguồn lực tôn giáo”, “nguồn lực các tôn giáo”, “các nguồn lực của các tôn giáo”… mới được đề cập mấy năm quay trở về đây. Tuy chưa có công trình nào phân tích một cách công phu, toàn diện cả về nội hàm với ngoại diên những thuật ngữ trên, song không ít các đơn vị khoa học, những nhà lãnh đạo, cai quản lý, quản trị tuyệt chính các chức dung nhan tôn giáo cũng có thể có quan niệm nhất mực về nguồn lực có sẵn tôn giáo theo các cách tiếp cận không giống nhau, tùy trực thuộc vào ưu thế, sự đóng góp góp của những tôn giáo nói chung, từng tôn giáo dành riêng trong từng giai đoạn, hoàn cảnh rõ ràng khác nhau.

Các quan niệm về những nguồn lực của những tôn giáo phần nhiều thống nhất ở hầu như điểm sau: xác định vai trò của tôn giáo, coi những ảnh hưởng tác động tích cực của các tôn giáo là trong những nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp thi công và bảo đảm an toàn Tổ quốc; phần lớn thừa nhận các nguồn lực của những tôn giáo ở nhì phương diện: mối cung cấp lực ý thức và nguồn lực đồ vật chất, trong những số ấy nhấn mạnh nhiều hơn nữa ở nguồn lực ý thức - đó là những giá trị về văn hóa, đạo đức nghề nghiệp tôn giáo; những nguồn lực của những tôn giáo đã tham gia vào tất cả các quá trình, nghành nghề dịch vụ trong kiến tạo và bảo đảm an toàn Tổ quốc, trong những số ấy ưu thế, đóng góp tiêu biểu ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, từ bỏ thiện nhân đạo.

Thuật ngữ “nguồn lực” khi nhận định và đánh giá về đều đóng góp của những tôn giáo trongChỉ thị số 18-CT/TW(2018) của bộ Chính trị khóa XII liên tiếp được xác định và bổ sung thành “các mối cung cấp lực của các tôn giáo”. Vn là non sông đa tôn giáo. Hiện nay, đơn vị nước đã thừa nhận và cấp ghi nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đến 43 tổ chức, nằm trong 16 tôn giáo với trên 27 triệu tín đồ, chiếm khoảng 28% dân số cả nước, trên 55.000 chức sắc, ngay gần 150.000 chức việc, ngay sát 30.000 cơ sở thờ tự9. 16 tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tôn giáo Baha’I, tĩnh thổ Cư sỹ Phật hội, Cơ đốc Phục lâm, Phật giáo Tứ Ân Hiếu nghĩa, Minh Sư đạo, Minh lý đạo - Tam Tông Miếu, Bà-la-môn giáo, mặc môn, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, Bửu tô Kỳ Hương10. Cách nhìn của Đảng về “các mối cung cấp lực của các tôn giáo” xác định là phần đa nguồn lực của những tôn giáo, tổ chức tôn giáo được công ty nước công nhận nêu trên. Những nguồn lực của các tôn giáo hết sức đa dạng: nguồn lực có sẵn con người có tôn giáo; nguồn lực có sẵn từ các đại lý vật chất, mối cung cấp vốn, kỹ năng vận động, huy động tài chính; mọi giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo.... Mọi nguồn lực này được thực hiện vào việc “Đời”, ích nước, lợi dân thì kia là trong số những nguồn lực đề xuất phát huy trong cải cách và phát triển đất nước.

Tại Đại hội lần này, Đảng ta tiếp tục khẳng định và thừa nhận mạnh tới những giá trị văn hóa, đạo đức giỏi đẹp của những tôn giáo. Bọn họ cần phạt huy đầy đủ “nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng”, “giá trị văn hóa, đạo đức giỏi đẹp của tôn giáo” vào giữ gìn và cải thiện đạo đức truyền thống lịch sử xã hội, xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở các khu dân cư, đóng góp thêm phần ngăn chặn các tệ nạn thôn hội, phê phán và ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan.

Hai là, tiến hành đoàn kết tôn giáo trong khối đại liên minh toàn dân tộc.Đây là kim chỉ nam trong thực hiện công tác tôn giáo. Đoàn kết là truyền thống cực kì quý báu của dân tộc ta. Từ xưa cho nay, chính niềm tin đoàn kết để dựng nước cùng giữ nước, người có đạo không giống nhau, giữa người dân có đạo và không có đạo làm việc Việt Nam luôn có sự tôn trọng, phổ biến sống hòa hợp. Cố gắng nên, Đảng ta đặt mục tiêu của công tác tôn giáo là liên minh tôn giáo trong kim chỉ nam chung đại liên kết toàn dân tộc là phù hợp, kế thừa, phát huy quý giá truyền thống giỏi đẹp của dân tộc, phản chiếu đúng ý chí, mong ước của người việt nam hiện nay, trong các số đó có đồng bào gồm đạo.

Ba là, bảo đảm an toàn quyền thoải mái tín ngưỡng, tôn giáo cho hồ hết người.Đây là sự việc khái quát rất đầy đủ chủ trương đồng nhất của Đảng ta so với vấn đề thoải mái tín ngưỡng, tôn giáo với không tín ngưỡng, tôn giáo. đảm bảo an toàn ở đây khái quát cả sự tôn trọng, quan tâm, tạo đk về mặt pháp lý lẫn thực tế so với quyền tự do thoải mái tín ngưỡng, tôn giáo của đa số người. Đối tượng bảo đảm an toàn ở trên đây được không ngừng mở rộng là “con người”, không đầy đủ là tổ chức, “nhân dân”, “công dân” ở trong nước mà còn là một tổ chức, cá nhân người quốc tế có tôn giáo khi họ sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam cũng giống như người Việt ở nước ngoài khi về quê hương.

Bốn là, sự dữ thế chủ động trong thực hiện công tác tôn giáo.Chủ động lắng nghe, giải quyết và xử lý kịp thời nguyện vọng quang minh chính đại của quần chúng. # là quan điểm, trong thực tiễn sinh động khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội công ty nghĩa, mục đích lãnh đạo nước nhà không thể thay thế sửa chữa được của Đảng cộng sản Việt Nam. Công tác làm việc tôn giáo cũng vậy, cần có sự dữ thế chủ động để đúng lúc phát huy những ảnh hưởng tác động tích cực, hạn chế, phê phán, đấu tranh, giải pháp xử lý các thể hiện tiêu cực liên quan đến tôn giáo.

Trong văn khiếu nại Đại hội XIII, Đảng ta xác minh sự chủ động nhằm giải quyết đồng thời nhì nhiệm vụ: 1) góp đỡ, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, chổ chính giữa linh của quần chúng. 2) phòng ngừa, nhất quyết đấu tranh với hồ hết hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để phân tách rẽ, phá hủy khối đại kết hợp toàn dân tộc. Hai trách nhiệm này cần phải tiến hành song song, đề cao tính chủ động của hệ thống chính trị, tốt nhất là các cơ quan tác dụng là hết sức cần thiết.

Năm là, mục đích của quản lý nhà nước về công tác tôn giáo.

Đảng ta review tầm quan trọng, vai trò của thống trị nhà nước về công tác tôn giáo sinh hoạt nước ta: “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả cai quản nhà nước về công tác tôn giáo”. Quan điểm trên nhấn mạnh vấn đề đến yếu hèn tố cai quản nhà nước so với các hoạt động liên quan mang lại tôn giáo, trong đó quản lý nhà nước về công tác làm việc tôn giáo buộc phải là trung tâm, các cơ quan công dụng phải bao gồm đủ năng lực, hệ thống luật pháp, cơ chế bảo đảm an toàn phù phù hợp và bảo vệ nâng cao unique hiệu quả triển khai công tác tôn giáo.

Như vậy, đầy đủ nội dung tương quan đến tôn giáo, công tác làm việc tôn giáo được đề cập trong văn kiện Đại hội XIII biểu đạt Đảng ta sẽ kế thừa, ngã sung, kết nạp những đóng góp quý báu từ những tổ chức, cá nhân trong và ngoại trừ nước, độc nhất vô nhị là ước muốn của đồng bào gồm đạo, phù hợp với trong thực tế sinh hễ của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo sống nước ta. Đây là cơ sở định hướng trong dìm thức và triển khai có hiệu quả công tác tôn giáo, liên tục phát huy “các nguồn lực của các tôn giáo” cho việc nghiệp desgin và đảm bảo an toàn Tổ quốc trong thực trạng mới, đồng thời đương đầu làm thất bại các âm mưu, hoạt động vui chơi của các quyền năng thù địch, phản nghịch động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kháng phá cách mạng nước ta. Để đẩy mạnh có tác dụng các nguồn lực của các tôn giáo, họ phải áp dụng tổng hợp các phương thức ảnh hưởng tác động phù hợp, nhìn nhận và đánh giá khách quan tiền những ảnh hưởng tác động của tôn giáo so với xã hội, cả tác động tích cực, tiêu cực, ko đề cao quá mức cũng không lắc đầu sự đóng góp góp của các tôn giáo; tất cả cơ chế, chính sách đúng đắn, kịp thời, tạo các điều kiện dễ dàng để những tôn giáo sử dụng những nguồn lực của chính mình tham gia vào các hoạt động phục vụ sự nghiệp xuất bản và bảo đảm Tổ quốc.

Trung tá, ThS. Nguyễn Ngọc Hương

---------------------------------------------

Chú thích

(1) (2) (3) (4)Đảng cộng sản Việt Nam,Văn khiếu nại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần thiết bị XIII, Tập 1, công ty xuất phiên bản Chính trị tổ quốc Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.50-51, 144, 171, 272.

(5) (6) (7) (8)Đảng cùng sản Việt Nam:Sđd, t.2, tr.45, 73, 87-88, 141.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Từ Tượng Hình Từ Tượng Thanh Hay Nhất

(9) Ban Tôn giáo chính phủ:Công tác tôn giáo 2021, Nxb. Tôn giáo, H, 2021, tr.44-66.