Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên phải với một điểm ở cột bên trái trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó:

*

*

Lời giải:

Bài 21.2 trang 48 SBT Vật Lí 7

Hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 21.1, hình 21.2 và vẽ thêm mũi tên vào mỗi sơ đồ để chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch đó khi công tắc đóng:

*

Lời giải:

*

Bài 21.3 trang 49 SBT Vật Lí 7

Ở nhiều xe đạp có lắp một nguồn điện ( đinamô) để thắp sáng đèn. Quan sát ta chỉ thấy có một dây dẫn nối từ đinamô tới bóng đèn.

Bạn đang xem: Vật lí 7 bài 21

a. Vì sao đèn vẫn sáng khi đinamô hoạt động?

b.Hãy vẽ sơ đồ mạch điện từ đinamô tới đèn trước của xe đạp.

Lời giải:

a. Đèn vẫn sáng khi đinamô hoạt động vì: dây thứ hai chính là khung xe đạp ( thường bằng sắt) nối cực thứ hai của đinamô ( vỏ của đinamô) với đầu thứ hai của bóng đèn, còn dây thứ nhất thì được nối trực tiếp từ đinamô tới bóng đèn.

b. Sơ đồ mạch điện từ đinamô tới đèn trước của xe đạp

*

Chú ý: đinamô có cực dương và âm thay đổi luân phiên ( theo nguồn xoay chiều).

Bài 21.4 trang 49 SBT Vật Lí 7

Sơ đồ của mạch điện là gì?

A. Là ảnh chụp mạch điện thật.

B. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện.

C. Là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó.

D. Là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ.

Lời giải:

Đáp án: B

Sơ đồ của mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện.

Bài 21.5 trang 49 SBT Vật Lí 7

 Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

B. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

C. Chiều dịch chuyển có hướngcủa các điện tích âm trong mạch.

D. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

Lời giải:

Đáp án: D

Vì chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

Bài 21.6 trang 49 SBT Vật Lí 7

Mũi tên trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây ( hình 21.3) chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?

*

Lời giải:

Đáp án: A

Vì chiều của dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Trong hình B dòng điện đi ra từ 2 cực nên không chính xác, hình C dòng điện đi từ cực âm qua cực dương bị ngược chiều nên không đúng, cuối cùng là hình D dòng điện đi về cả 2 cực điều này cũng không đúng. Nên chỉ có đáp án A là đáp án chính xác.

Bài 21.7 trang 49 SBT Vật Lí 7

Xét mạch điện kín với các dây dẫn bằng đồng. Hỏi:

a. Khi có dòng điện chạy trong mạch kín này thì các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực nào sang cực nào của nguồn điện?

b. Chiều dịch chuyển có hướng của electron trong câu trên là cùng chiều hay ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện?

Lời giải:

a. Các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực âm qua các vật dẫn sang cực dương của nguồn điện.

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Tất Cả Các Môn, Top 10 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Toán Năm 2021

b. Chiều dịch chuyển có hướng của các electron trong câu a là ngược chiều quy ước của dòng điện.