lý thuyết Vật lý 10: bài 2. Vận động thẳng đều

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

- Thời gian chuyển động của đồ vật trên quãng đường M1M2 là:

 t = t2 − t1

- Quãng lối đi được của vật trong thời gian t là:

s = x2 − x1

*

1. Vận tốc trung bình

Tốc độ vừa đủ = Quãng lối đi được/ thời hạn chuyển động

*

2. Chuyển động thẳng đều

Chuyển động thẳng đều là hoạt động có hành trình là đường thẳng cùng có tốc độ trung bình tương đồng trên gần như quãng đường.

Bạn đang xem: Vật lý lớp 10 bài 2

Trong vận động thẳng đều, lúc nói tốc độ của xe bên trên một quãng đường hoặc vào một khoảng thời gian nào kia thì ta hiểu kia là vận tốc trung bình.

3. Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều

Công thức tính quãng lối đi được ss trong hoạt động thẳng đều:

s = vtbt = vt

Với v là vận tốc của vật.

Trong chuyển động thẳng đều, quãng lối đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

II. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỒ THỊ TỌA ĐỘ - THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Phương trình hoạt động thẳng đều

- Tọa độ của hóa học điểm sau thời hạn chuyển động t sẽ là:

x = xo + s = xo + vt

Phương trình trên được hotline là phương trình chuyển động thẳng hầu hết của hóa học điểm M.

*

2. Đồ thị tọa độ - thời hạn của hoạt động thẳng đều

Giả sử gồm một người đi xe cộ đạp, khởi nguồn từ địa điểm A, bí quyết gốc toạ độ O là 5 km, chuyển động thẳng số đông theo hướng Ox với vận tốc 10 km/h.

Phương trình hoạt động của xe đạp điện là:

x = 5 + 10t

với x tính bằng kilômét với t tính bởi giờ. Ta hãy tìm cách trình diễn sự nhờ vào của x vào t bằng vật thị.

a)Bảng (x, t)

Trước hết ta phải lập bảng các giá trị tương ứng giữa x và t, hotline tắt là bảng (x, t), bên dưới đây:

*

b)Đồ thị toạ độ - thời gian

Vẽ hai trục vuông góc: trục hoành là trục thời hạn (mỗi độ phân tách ứng với cùng một giờ); trục tung là trục toạ độ (mỗi độ chia ứng cùng với 10 km). Ta điện thoại tư vấn hai trục này là hệ trục (x, t). Bên trên hệ trục (x, t), ta hãy chấm các điểm tất cả x với t tương ứng trong bảng (x, t). Nối các điểm đó với nhau, ta được một quãng thẳng; đoạn trực tiếp này hoàn toàn có thể kéo lâu năm thêm trở về bên cạnh phải. Hình tiếp sau đây được hotline là vật dụng thị toạ độ - thời hạn của vận động thẳng hồ hết đã cho.

Xem thêm: Đề Thi Thử Môn Toán Trường Chuyên Lê Hồng Phong Tỉnh Nam Định

*

Đồ thị toạ độ - thời hạn biểu diễn sự nhờ vào của toạ độ của vật vận động vào thời gian.