*
*
*
*
*Bạn đang xem: Vật nào dưới đây có tính chất đàn hồi

Một xe đạp không có lò xo nhún giảm xóc và 1 xe đạp leo núi có lò xo nhún giảm xóc, khi đi qua đoạn đường ghập ghềnh thì


Treo một vật có khối lượng \(m\) vào một lò xo có chiều dài tự nhiên ban đầu là \({l_0}\) thì lò xo dãn ra một đoạn \(4cm\). Nếu treo một vật có khối lượng \(0,6kg\) thì lò xo dãn thêm một đoạn \(6cm\). Khối lượng vật ban đầu là:


Một lò xo có chiều dài tự nhiên ban đầu là \({l_0} = 20cm\). Nếu treo một vật có khối lượng \({m_1} = 0,4kg\) thì lò xo bị dãn ra một đoạn \(\Delta l = 2cm\). Nếu treo vật có khối lượng \(0,5kg\) thì độ dãn của lò xo là:


Khi treo một quả nặng $1kg$ vào một lò xo, làm nó giãn ra \(2cm\). Khi kéo lò xo giãn ra một đoạn \(3cm\) thì lực tác dụng vào lò xo là:


Khi kéo lò xo một lực \(6N\), lò xo dãn ra một đoạn \(2cm\). Khi treo một vật nặng vào lò xo, lò xo dãn ra \(5cm\). Khi đó vật năng có khối lượng là:


Một lò xo có chiều dài tự nhiên ban đầu là \({l_0}\) được treo thẳng đứng. Nếu treo vật có trọng lượng \(4N\) vào lò xo thì lò xo có chiều dài \(20cm\). Nếu treo vật có trọng lượng \(6N\) vào thì lò xo có chiều dài \(22cm\).


Treo đầu trên của lò xo vào một điểm cố định. Khi đầu dưới của lò xo để tự do, lò xo có chiều dài \(10cm\). Khi treo vào đầu dưới của lò xo một quả cân \(100g\) thì lò xo có chiều dài\(14cm\). Hỏi khi tác dụng vào đầu dưới lò xo một lực kéo \(2N\) hướng dọc theo chiều dài lò xo thì lò xo bị kéo dãn có chiều dài bằng bao nhiêu?


Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới gắn với một quả cân 100g thì lò xo có độ dài là \(11 cm\), nếu thay bằng quả cân \(200g\) thì lò xo có độ dài là \(11,5 cm\). Hỏi nếu treo quả cân \(500 g\) thì lò xo có độ dài bằng bao nhiêu?


Khi treo một quả nặng vào đầu dưới của một lò xo thì chiều dài lò xo là \(98\) cm. Biết độ biến dạng của lò xo khi đó là \(2 cm\). Hỏi chiều dài tự nhiên của lò xo là bao nhiêu?
Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Tư Pháp Quốc Tế Là Gì ? Những Khái Niệm Cơ Bản Bạn Cần Nắm

Treo 1 vật nặng có trọng lượng \(3N\) thì lò xo xoắn giãn ra \(2{\rm{ }}cm.\) Để lò xo giãn \(3{\rm{ }}cm\) thì phải treo vật có trọng lượng bao nhiêu?


Một lò xo xoắn dài \(25\,\,cm\) khi treo vật nặng có trọng lượng \(1\,\,N\). Treo thêm vật nặng có trọng lượng \(2\,\,N\) vào thì độ dài của lò xo là \(26\,\,cm\). Vậy chiều dài tự nhiên \({l_0}\) của lò xo là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng