Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

Câu 5: Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Bài làm:


Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộcXây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

Bạn đang xem: Ví dụ nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

- Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là:


Nền văn hóa tiên tiến thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên.Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng nghàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân gia đình làng xã Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giải dị trong lối sống... Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo.

=> Như vậy, bên cạnh bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác. Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, lề thói cũ.

Xem toàn bộ: Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa - GDCD 11 (Trang 101 - 109 SGK) Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia. Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo. Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Lấy ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học kĩ thuật mà em biết. Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì? Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em? Bằng những hiểu biết của mình em hãy làm rõ câu nói sau đây của Bác Hồ: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu? Theo em, truyền thống dân tộc từ xưa đến nay có còn có ý nghĩa với ngày nay hay không? Giải thích vì sao? Vì sao giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu? Nêu nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo? Trình bày rõ phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo? Soạn văn 11 Giải sgk hoá học 11 Giải sgk địa lí 11 Giải sgk lịch sử 11 Giải sgk GDCD 11 Tập bản đồ địa lí 11 Soạn văn 11 tập 2 giản lược Hình học lớp 11 Đại số và giải tích lớp 11 Soạn văn 11 tập 1 giản lược Giải GDCD 11 Soạn văn 11 tập 1 Soạn văn 11 tập 2 Văn mẫu 11 Tiếng Anh 11 Giải sgk sinh học 11 Vật lí 11 Sgk Tiếng anh 11 mới Giải GDQP-AN 11

Video liên quan


*

Giá trị thu hồi là gì

Giá trị thu hồi(salvage value) là giá trị tài sản đầu tư còn lại khi dự án kết thúc và cần tính đến trong hạch toàn vốn đầu tưGiá trị thu hồi hay giá ...


*

Lớp tiếng Anh là gì

Trong ngữ pháp tiếng Anh, một lớp từ là một tập hợp các từ hiển thị các thuộc tính hình thức giống nhau, đặc biệt là các cách biến đổi và phân bố ...


*

Nguồn nhiệt là gì

Bạn có biết những nguồn nhiệt nào khác?Đề bàiBạn có biết những nguồn nhiệt nào khác?Lời giải chi tiếtNhững nguồn nhiệt khác như:+Ánh sáng Mặt Trời, ...


*

Hoa trong tiếng anh đọc là gì

47 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Các Loại Hoabluebell /ˈbluːbel/: hoa chuôngbougainvillea /ˌbuːɡənˈvɪliə/: hoa giấybuttercup /ˈbʌtərkʌp/: hoa mao lương vàngcactus flower ...


*

in-house team là gì

Thường bị đánh đồng với làm marketing mảng client, in-house marketing ít khi được nhắc đến hơn khi marketers lựa chọn nơi làm việc cho mình. Tuy nhiên, đây lại ...


Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 0

Khi viết tất cả các số từ 1 đến 100 người ta dùng bao nhiêu chữ số 0 ?Để đánh số trang của một cuốn sách,người ta viết dãy số tự nhiên bắt đầu ...


Mổ nội soi bao lâu thì tập thể dục được

Hình minh họa. Nguồn InternetChào bạn,Sau mổ nội soi thai ngoài tử cung thì trung bình 1 tuần là cơ thể hồi phục lại. Người yếu hơn, có thiếu máu, thiếu cân ...


Size XS là bao nhiêu kg áo
Kind to là gì

It is getting kind of close.I kind of gotta clean it now.Các câu trên nghĩa là gì vậy ạ?Tại sao không nói là I have to clean it now mà phải là kind of gotta ạ?Mong thầy giải ...

Xem thêm: Soạn Bài Tính Thống Nhất Về Chủ Đề Của Văn Bản, Soạn Bài Tính Thống Nhất Chủ Đề Của Văn Bản


Kernel PCA là gì

Các cách để chọn hạt nhân nào sẽ dẫn đến sự phân tách dữ liệu tốt trong đầu ra dữ liệu cuối cùng bằng kernel PCA (phân tích thành phần chính) và các ...