Tài liệu này giúp những em học viên ghi nhớ phương pháp về giới hạn, đạo hàm, vi phân với tích phân. Cùng các cách thức tính đạo hàm, nguyên hàm, tích phân.

Tóm tắt tài liệu:
Bạn đang xem: Vi tích phân

I- nói lại giới hạn – Đạo hàm – Vi phân

1. Các giới hạn đặc biệt

*
*
*
*
*

III- Các phương pháp xác định nguyên hàm

1. Xác minh nguyên hàm bởi định nghĩa

2. Xác minh nguyên hàm bằng việc thực hiện bảng các nguyên hàm cơ bản

3. Khẳng định nguyên hàm bằng phương pháp phân tích

4. Xác định nguyên hàm bằng phương thức đổi thay đổi số

5. Khẳng định nguyên hàm bằng cách thức tích phân từng phần

6. Xác định nguyên hàm bằng phương thức dùng nguyên hàm phụ

7. Nguyên hàm những hàm số hữu tỉ

8. Nguyên hàm những hàm con số giác

9. Nguyên hàm các hàm số vô tỉ

10. Nguyên hàm các hàm số cực kỳ việt

IV- Tích phân, các dạng toán, phương thức tính tích phân

1. Định nghĩa tích phân

2. Ý nghĩa hình học của tích phân

3. Các đặc điểm của tích phân

4. Các cách thức tính tích phân

– Tính tích phân bằng phương pháp phân tích

– Tính tích phân bằng cách thức đổi trở nên số

– Tính tích phân bằng cách thức tích phân từng phần

– Tính tích phân các hàm cất dấu quý giá tuyệt đối

– Tính tích phân max, min

– các lớp tích phân quánh biệt

– Tích phân các hàm số hữu tỉ

– Tích phân những hàm lượng giác

– Tích phân những hàm số vô tỉ

– Tích phân những hàm khôn cùng việt

– Phương trình cùng bất phương trình tích phân

– tùy chỉnh thiết lập công thức tróc nã hồi

– Bất đẳng thức tích phân

– Tính giới hạn của tích phân

V- Ứng dụng của tích phân

1.

Xem thêm: Ví Dụ Về Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và Ý Thức, Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và Ý Thức

Tính diện tích s hình phẳng

– Diện tích hình thang cong

– Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường

– diện tích s hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đường

– Tính diện tích s lớn độc nhất và nhỏ tuổi nhất

2. Tính diện tích vật tròn xoay

Xem và tải về tài liệu về giới hạn, đạo hàm, vi phân, nguyên hàm cùng tích phân ở links dưới đây: