*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 27 bài 108: rèn luyện hay, cụ thể giúp học tập sinh thuận tiện xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 108: Luyện tập

Bài 1 trang 27 Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Cạnh của hình lập phương

2m

1m5cm

25dm

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương

Lời giải

Diện tích bao phủ của hình lập phương gồm cạnh 2m là:

(2 × 2) × 4 = 16 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m là:

(2 × 2) × 6 = 24 (m2)

Diện tích bao bọc của hình lập phương bao gồm cạnh 1m 5cm là:

Đổi: 1m5cm = 1,05m

(1,05 × 1,05) × 4 = 4,41 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương tất cả cạnh 1m 5cm là:

(1,05 × 1,05) × 6 = 6,615 (m2)

Diện tích bao phủ của hình lập phương có cạnh 25dm là:

25×25×4=1625  dm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương bao gồm cạnh 25dm là:

25×25×6=2425  dm2

Cạnh của hình lập phương

2m

1m5cm

25dm

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương

16m2

4,41m2

1625dm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24m2

6,615m2

2425dm2

Bài 2 trang 27 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2:Người ta làm một chiếc hộp không nắp bằng bìa cứng hình dáng lập phương tất cả cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích bìa nên dùng để triển khai hộp bằng bao nhiều đề-xi-mét-vuông (không tính mép dán)?

Lời giải

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương:

(1,5 × 1,5) = 2,25 (dm2)

Diện tích bìa đề xuất dùng để triển khai hộp là:

2,25 × 5 = 11,25 (dm2)

Đáp số: 11,25dm2

Bài 3 trang 27 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2:Diện tích toàn phần của hình lập phương trước tiên là 54cm2, diện tích s toàn phần của hình lập phương trang bị hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương lắp thêm hai nhiều năm gấp mấy lần cạnh của hình lập phương máy nhất?

Lời giải

*

Diện tích một khía cạnh hình lập phương :

54 : 6 = 9 (cm2)

Cạnh hình lập phương trước tiên là :

9 : 3 = 3 (cm)

*

Diện tích một khía cạnh hình lập phương:

216 : 6 = 36 (cm2)

Cạnh hình lập phương vật dụng hai là :

36 : 6 = 6 (cm)

Diện tích một mặt hình lập phương trước tiên là:

54 : 6 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 × 3 buộc phải cạnh của hình lập phương trước tiên là 3cm.

Diện tích một mặt hình lập phương sản phẩm công nghệ hai là:

216 : 6 = 36 (cm2)

Vì 36 = 6 × 6 cần cạnh của hình lập phương trang bị hai là 6cm.

Độ nhiều năm cạnh của hình lập phương sản phẩm công nghệ hai vội độ dài cạnh của hình lập phương thứ nhất số lần là: