Giải Vở bài xích tập Toán 5 bài 110: Thể tích của một hình trang 30,31

Bài 1 trang 30 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Cho nhì hình A và B như hình dưới đây:

*

Hình A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ tuổi ?

Hình B tất cả bao nhiêu hình lập phương bé dại ?

Hình nào hoàn toàn có thể tích lớn hơn ?

Trả lời

Số hình lập phương nhỏ tuổi ở hình A là :

4* 3 * 3 = 36 (hình)

Thể tích hình A là :

1 * 36 = 36 (cm3)

Số hình lập phương bé dại ở hình B là :

5 * 4* 2 = 40 (hình)

Thể tích hình B là :

1 * 40 = 40 (cm3)

Hình A bao gồm 36 hình lập phương nhỏ.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 110

Hình B bao gồm 40 hình lập phương nhỏ

Hình B rất có thể tích lớn hơn hình A

Bài 2 trang 30 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ trống cho phù hợp :

*

a. Hình hộp chữ nhật C có …..... Hình lập phương nhỏ.

b. Hình lập phương D bao gồm …..... Hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D….....thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C.

Trả lời

a. Hình hộp chữ nhật C tất cả 24 hình lập phương nhỏ.

b. Hình lập phương D tất cả 27 hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D to hơn thể tích hình hộp chữ nhật C.

Bài 3 trang 31 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Một hình lập phương được tạo vị 8 gỗ khối hình lập phương cạnh 1cm với một hình lập phương không giống được tạo vày 27 tấm gỗ hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi rất có thể xếp toàn bộ các cục gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương mới không ?

Trả lời

- bí quyết 1:

8 = 2 x 2 x 2

27 = 3 x 3 x 3

Tổng các khối mộc là: 8 + 27 = 35 (khối)

Không bao gồm số tự nhiên và thoải mái a nào để: a x a x a = 35

Do đó: cấp thiết xếp được.

- cách 2:

Không thể chế tạo thành một hình lập phương new được.

Giải thích: bởi khối lập phương được xếp trường đoản cú 27 khối lập phương nhỏ tuổi có chiều nhiều năm cạnh là 1cm sẽ có được số ô vuông vào một phương diện là 3x3=9(nhẩm tính thôi) mỗi khía cạnh của khối lập phương đó gồm 9 khối lập phương nhỏ dại cạnh 1cm. Vậy nếu thêm vào đó 8 khối lập phuơng bé dại cạnh 1cm nữa vào thì không tạo ra một khối lập phương mới.

Xem thêm: Giải Kết Nối Tri Thức Toán 6 Bài 5 Phép Nhân Và Phép Chia Số Tự Nhiên

- cách 3

+ Hình lập phương tạo vì chưng 8 khối gỗ có cạnh 8 : 4 = 2cm

+ Hình lập phương tạo vày 27 khối gỗ bao gồm cạnh 27 : 9 = 3cm

+ Hình lập phương tạo vì chưng 8 + 27 = 35 khối gỗ tất cả cạnh 35 : 5 = 7cm (vô lý vày 5 hoặc 7 cục gỗ không đối xứng nhau bắt buộc không ghép được một phương diện của hình lập phương). Do đó không thể xếp toàn bộ các cục gỗ của nhị hình lập phương bên trên thành một hình lập phương.