Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 ai đang xem: Vua như thế nào tập trận đùa chơi cờ lau phất trận 1 thời ấu thơ


Bạn đang xem: Vua nào tập trận đùa chơi cờ lau phất trận một thời ấu thơ

*

*Xem thêm: Khởi Nghiệp Với Mô Hình Startup Education Là Gì ? Giới Thiệu Tổng Quan Về Se

*

Ai từng đóng góp cọc bên trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh

Vua như thế nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời

Vua như thế nào tập trận đùa chơi

Cờ lau phất trận 1 thời ấu thơ

GIẢI CÂU ĐỐ SAU

Ai từng đóng góp cọc bên trên sông

Đánh chảy thuyền giặc nhuộm hồng sóng xanh?

Vua làm sao thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

Vua làm sao tập trận nghịch chơi

Cờ lau phất trận 1 thời ấu thơ?

Vua làm sao thảo chiếu dời đô?

Vua nào đề xướng Hội thơ Tao Đàn?

Giải câu đố cùng viết đúng tên các nhân vật lịch sử dân tộc trong câu đố sau.

Ai từng đóng góp cọc bên trên sông

Đánh tan thuyền giặc,nhuộm hồng sóng xanh?

Vua như thế nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

Vua như thế nào tập trận chơi chơi

Cờ lau phất trận một thời ấu thơ?

Vua nào thảo chiếu dời đô?

Vua nào chủ xướng hội thơ Tao Đàn?

Ai trả lời vừa đủ mới k^^

Giải câu đố cùng viết đúng thương hiệu các nhân vật lịch sử vào câu đố sau :

Ai từng đóng cọc bên trên sông

Đánh tung thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

Vua như thế nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

Vua nào tập trận nghịch chơi

Cờ lau phất trận 1 thời âu thơ?

Vua nào thảo Chiếu dòi đô?

Vua nào thủ xướng Hội thơ Tao Đàn?

Theo TRẦN LIÊN NGUYỄN

Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử

(1) Ai từng đóng góp cọc trên sông

Đánh tranthuyền giặc , nhuộm hồng sóng xanh ?

(2)Vua nào thần tốc quân hành

ngày xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

(3) Vua như thế nào tập trận đùa chơi

Cờ lau phất trận một thời ấu thơ?

(4) Vua nào thảo chiếu tránh đô ?

(5) Vua nào khởi xướng Hội Thơ Tao Đàn?

Ai nhanh và đúng mình tick

Giải câu đố:

Ai từng đóng cọc bên trên sông

Đánh rã thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

Vua nào tập trận nghịch chơi

Cờ lau phất trận 1 thời ấu thơ?

Vua như thế nào thảo Chiếu dời đô?

Vua nào khởi xướng Hội thơ Tao Đàn?

Giúp mình nhé!

Ai từng đóng góp cọc bên trên sông

Đánh tan thuyền giặc,nhuộm hồng sóng xanh ?

Vua làm sao thần tốc quân hành

mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

Vua nào tập trận chơi chơi

Cờ vệ sinh phất trận một thời ấu thơ?

Vua làm sao thảo Chiếu dời đô?

Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn?

Câu đố về cờ vua:

Hai người bầy ông đùa cờ vua. Họ chơi 5 trận đấu.Kết quả, mọi cá nhân giành thắng lợi 3 trận. Sao lại như thế?

Câu đố về cờ tướng:

Nếu rứa quân xanh đi trước và bắt buộc chiếu liên tiếp thì trong 5 nước chúng ta có ăn uống được tướng mạo đỏ cơ mà không thoát khỏi cung?