*

Giải ưa thích nghĩa của cụm từ "With a view to" 

With a view to là một cụm từ khá thịnh hành trong tiếng anh được dùng với ý nghĩa là mục tiêu làm cái gì đó.

Bạn đang xem: With a view to là gì

Cấu trúc hay được sử dụng nhất của With a view to bao gồm là With a view khổng lồ doing something (với mục tiêu làm điều gì đó)

Ví dụ:

- I decided lớn buy that new mã sản phẩm of máy tính with a view khổng lồ staying up-to-date, which is a pretty normal thing among the young, especially undergraduates lượt thích me. I would say confidently that I’ll keep it company as long as possible.

Tôi đưa ra quyết định mua mẫu laptop mới đó với mục đích luôn update thông tin, đó là một điều khá bình thường đối cùng với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên chưa tốt nghiệp như tôi. Tôi sẽ nói một cách tự tin tưởng rằng tôi sẽ đồng hành cùng nó thọ nhất gồm thể.

- My mom returned trang chủ from work early today with a view khổng lồ cooking a special meal. I asked her why today is so special but she kept ignoring my questions và urged me lớn take a bath sooner than normal days.

Hôm nay mẹ tôi đi làm việc về sớm nhằm nấu một bữa tiệc đặc biệt. Tôi hỏi bà ấy tại sao lúc này lại đặc trưng như vậy mà lại bà ấy cứ phớt lờ những thắc mắc của tôi với giục tôi đi vệ sinh sớm hơn đa số ngày bình thường.

Xem thêm: Lời Bài Hát Và Thế Là Hết Trong Một Chiều Buồn Em Nói Với Anh

- He is decorating the house with a view lớn selling it.

Ông ta đang trang trí ngôi nhà với ý định là sẽ bán nhà

MỘT SỐ TỪ / CỤM TỪ ĐỒNG NGHĨA

Từ / các từ

Ý nghĩa

Intention

Ý định, mục tiêu, mục đích 

(một cái gì đó mà bạn muốn và ý định làm)

Goal

Mục đích hoặc mục tiêu, ý định

Own goal

Mục đích ko cá nhân 

(điều gì đó bạn làm mang lại cho mình sự bất lợi và hỗ trợ người khác, ngay cả khi điều này ngược lại với đầy đủ gì bạn dự định)

Goal setting

Thiết lập mục tiêu 

(quá trình quyết định những gì bạn có nhu cầu đạt được hoặc các gì bạn muốn người khác dành được trong một khoảng thời hạn cụ thể)

Goal-oriented

Định phía mục tiêu 

(một fan hoặc một nhóm có triết lý mục tiêu có tác dụng việc chịu khó để đạt được hiệu quả tốt trong số nhiệm vụ mà họ đã được giao)

Target

Đích, mục tiêu

(một lever hoặc trường hợp mà bạn dự định đạt được)

On target

Trong mục tiêu

(Nếu bạn đang trong phương châm với 1 phần công việc, bạn đang xuất hiện tiến bộ xuất sắc và có chức năng đạt được đều gì chúng ta đã lên kế hoạch)