Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học thoải mái và tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

a. đặt x/4=y/7=k => x=4k; y=7k

xy=112

=> 4k.7k=112

=> 28k2=112

=> k2=112:28

=> k2=4=22=(-2)2

=> k=2 hoặc k=-2

TH1: k=2

=> x=4k=4.2=8

=> y=7k=7.2=14

TH2: k=-2

=> x=4k=4.(-2)=-8

=> y=7k=7.(-2)=-14

b. X/y=2/5 => x/2=y/5=k => x=2k; y=5k

xy=40

=> 2k.5k=40

=> 10k2=40

=> k2=40:10

=> k2=4

=> k=2 hoặc k=-2

Th1: k=2

=> x=2k=2.2=4

=> y=5k=5.2=10

TH2: k=-2

=> x=2k=2.(-2)=-4

=> y=5k=5.(-2)=-10


*

a) Đặt(fracx4=fracy7=kRightarrow x=4k;y=7k)

Ta bao gồm xy = 112

(Rightarrow)4k.7k = 112

(Rightarrow)28k2= 112

(Rightarrow)k2= 4

(Rightarrow)k =+2

(Rightarrow)x = 4.(+2) =+8; y = 7.(+2) =+14

b)(fracxy=frac25Rightarrowfracx2=fracy5)

Làm tương tự như như câu a


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!

Tìm x,y,z biết:

a, x : y : z = 10 : 3 : 4 với x + 2y - 3z = -20

b,(dfracx2)=(dfracy3) và (dfracy5)= (dfracz4)và x - y + z = -49

c,(dfracx2)=(dfracy3)=(dfracz4)vàxy +(z^2)= 88

d,(dfracx5)=(dfracy7)=(dfracz3) và(x^2)+ (y^2)+ (z^2)= 415

Giải hộ mk nha


Ap dung day ti so = nhau ta co:

x/3=y/5=y-x/5-3=8/2=4

=>x/3=4=>x=12

y/5=4=>y=20

Ban lam tuong tu voi cau khac nha!!


Ta có: a)(fracx3=fracy5;x-y=8Rightarrowfracx-y3-5=frac82=4)

(Rightarrowheptegincasesx=4.3=12\y=4.5=20endcases)

b) Ta có:(heptegincasesx:7=y:5\x-y=12endcasesRightarrowfracx7=fracy5=fracx-y7-5=frac122=6)

(Rightarrowheptegincasesx=6.7=42\y=6.5=30endcases)

c) Ta có:(heptegincases2x=3y\y-x=-19endcasesRightarrowfracy2=fracx3=fracy-x2-3=frac-19-1=19)

(Rightarrowheptegincasesx=19.3=57\y=19.2=38endcases)

d) từ bỏ làm


Đúng(0)

a/ Thu gọn 1-1 thức (12/5.x^4 y^2).(5/9 xy^3xy) đó khẳng định phần hệ số, phần trở nên và bậc của solo thức: b/ Tính giá trị của bieur thức 2 3 A x xy y = + − tại x y = = − 2; 1 c/ Tìm đa thức M, biết 2 2 2 2 (2 3 3 7) ( 3 7) x y xy x M x y xy y − + + − = − + + d/ cho đa thức 2 p x ax x ( ) 2 1 = − + search a, biết: P(2) 7 = Câu 3. (1,5 điểm) cho các đa thức: A(x) = x3 + 3x2 – 4x – 12 B(x) = x3 – 3x2 + 4x + 18 a. Hãy tính: A(x) + B(x) với A(x) – B(x) b. Minh chứng x = – 2 là nghiệm của nhiều thức A(x) tuy thế không là nghiệm của nhiều thức B(x)


#Toán lớp 7
0

Tìmx; ybiết:

a. . 25 – y2= 8( x – 2009)

b. X3y = x y3+ 1997

c. X + y + 9 = xy – 7.

Bạn đang xem: X 4 y 7 và xy 112


#Toán lớp 7
0

Tìm x; y biết:

a. . 25 – y2 = 8( x – 2009)

b. X3 y = x y3 + 1997

c. X + y + 9 = xy – 7.


#Toán lớp 7
0
+và+x+-+y+=+-7x/2+=+y/5+và+xy+=+10tìm+xyzx/2+=+y/3+,+y/4+=+z/5+và+x+y-z+=+10dấu+/+là+phần+,+dấu++là+ngoặc+đơn ngay+bây+giờ+nha" class="nofxfans.com-text-link">

tìm xy

x/3 = y/5 cùng x + y = 16

x : 2 = y : với x - y = -7

x/2 = y/5 với xy = 10

tìm xyz

x/2 = y/3 , y/4 = z/5 và x+y-z = 10

dấu / là phần , vệt là ngoặc đơn

ngay bây chừ nha


#Toán lớp 7
1
I have a crazy idea

(fracx3=fracy5)và x + y = 16

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bởi nhau,ta có:

(fracx3=fracy5=fracx+y3+5=frac168=2)

(fracx3=2Rightarrow x=2.3=6)

(fracy5=2Rightarrow y=2.5=10)

Vậy...


Đúng(0)

a 5x = 7y = x +2y = 51

b x/5 = y /4 cùng x^2 - y^2 =1

c x/y = 2/5 và xy=40


#Toán lớp 7
3
Nguyễn Lê Phước Thịnh

a: Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

(dfracx7=dfracy5=dfracx+2y7+2cdot5=dfrac5117=3)

Do đó: x=21; y=15


Đúng(0)
Lấp La che Lánh

a)(Rightarrowdfracx7=dfracy5=dfrac2y10=dfracx+2y7+10=dfrac5117=3)

(Rightarrowleft{eginmatrixx=3.7=21\y=3.5=15endmatrix ight.)

b)(dfracx5=dfracy4Rightarrowdfracx^225=dfracy^216=dfracx^2-y^225-16=dfrac19)

(Rightarrowleft{eginmatrixx^2=dfrac259\y^2=dfrac169endmatrix ight.)(Rightarrowleft<eginmatrixleft{eginmatrixx=dfrac53\y=dfrac43endmatrix ight.\left{eginmatrixx=-dfrac53\y=-dfrac43endmatrix ight.endmatrix ight.)

c)(dfracxy=dfrac25Rightarrowdfracx2=dfracy5=k)

(Rightarrowleft{eginmatrixx=2k\y=5kendmatrix ight.)

(Rightarrow xy=10k^2=40Rightarrow k=pm2)

(Rightarrowleft<eginmatrixleft{eginmatrixx=4\y=10endmatrix ight.\left{eginmatrixx=-4\y=-10endmatrix ight.endmatrix ight.)


Đúng(0)

Bài toán 3.Tìmx; ybiết:

a. . 25 – y2= 8( x – 2009)

b. X3y = x y3+ 1997

c. X + y + 9 = xy – 7.

Xem thêm: Lập Niên Biểu Về Cách Mạng Tư Sản Anh Và Chiến Tranh Giành Độc Lập Của 13 Thuộc Địa Anh Ở Bắc Mĩ


#Toán lớp 7
0

Bài toán 40. Tra cứu x, y biết:

a. 5x – 17y = 2xy với x – y = 5; 2x + 3y = xy.


#Toán lớp 7
1
Hoang Minh hoa

2x+3y =xy

nêu không giống 0 thi xy lẻ buộc phải x lẻ y lẻvì 3ylẻ vói những y. Suy ra x-y chẵn trái đưa thiết

nế x=0 thi 3y=0 không có y thỏa mạn

vạy ko co x, y thỏa mạn bài xích toán


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tuần ThángNăm

Lớp học trực tuyến


nofxfans.com
nofxfans.com)


Design by
nofxfans.com
Các khóa học có thể bạn quan liêu tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng