Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Bồi dưỡng học sinh giỏi toán đại số 7

*

*

(x^7+x^5+1)

(=left(x^7-x ight)+left(x^5-x^2 ight)+left(x^2+x+1 ight))

(=xleft(x^6-1 ight)+x^2left(x^3-1 ight)+left(x^2+x+1 ight))

(=xleft+x^2left(x-1 ight)left(x^2+x+1 ight)+left(x^2+x+1 ight))(=xleft(x^3-1 ight)left(x^3+1 ight)+x^2left(x-1 ight)left(x^2+x+1 ight)+left(x^2+x+1 ight))

(=xleft(x-1 ight)left(x^2+x+1 ight)left(x^3+1 ight)+x^2left(x-1 ight)left(x^2+x+1 ight)+left(x^2+x+1 ight))(=left(x^2+x+1 ight)left)(=left(x^2+x+1 ight)left(x^5-x^4+x^3-x+1 ight))


Đúng 0
comment (0)
Các câu hỏi tương từ bỏ
*

Phân tích nhiều thức thành nhân tử :
Lớp 8 Toán Phép nhân và phép chia những đa thức
1
0

*

Phân tích đa thức thành nhân tử

(-3x^2+10x-5)


Lớp 8 Toán Phép nhân cùng phép chia các đa thức
2
0

Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

(x^6-y^6)


Lớp 8 Toán Phép nhân cùng phép chia các đa thức
2
1

phân tích nhiều thức thành nhân tử 

6x^2-19x+15


Lớp 8 Toán Phép nhân cùng phép chia các đa thức
1
0

Phân tích nhiều thức thành nhân tử

(xy^2+dfrac14x^2y^4+1)

(16xy^2-8x^2y^4-1)


Lớp 8 Toán Phép nhân cùng phép chia những đa thức
1
0

x^4+2x^3+6x-9 Phân tích đa thức thành nhân tử

 


Lớp 8 Toán Phép nhân với phép chia các đa thức
3
0

Phân tích đa thức thành nhân tử 

1, a6 + b3

2, x2 – 10x + 25

3, 8x3  (dfrac18) 

4, x2 + 4xy + 4y2


Lớp 8 Toán Phép nhân và phép chia những đa thức
3
0

Cho đa thúc A= 2x^4+3x^3-4x^2-3x+2 với đa thức B= x+2

1) làm tính phân chia đa thức A mang lại đa thức B.

2) Hãy phân tích nhiều thức yêu đương của phép phân tách đa thức A cho đa thức B thành nhân tử.

 


Lớp 8 Toán Phép nhân với phép chia các đa thức
1
0

Giá trị của a để đa thức 2x² – 3x + a phân chia hết đến đa thức x – 2 là

4

2

–2

3

Số đo từng góc của lục giác hồ hết là

60º

120º

108º

100º

Kết trái phân tích đa thức x² – x – 6 thành nhân tử là

(x + 3)(x – 2)

(x – 3)(x + 2)

(x + 6)(x – 1)

(x – 6)(x + 1)

Kết trái phân tích đa thức 5x³ – 10x²y + 5xy² thành nhân tử là

– 5x(x + y) ²

5x(x – y) ²

x(x + 5y) ²

x(5x – y) ²

Khai triển hằng đẳng thức (x – 2y) ² ta được:

x² + 4y² – 4xy

x² – 2xy + 4y²

x² – 2xy + 2y²

x² – 4xy + y²

Chọn câu vấn đáp đúng

Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi

Hình thoi là tứ giác có tất cả các góc bởi nhau

Hình bình hành gồm một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông

Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông

Một mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi là 28m. Diện tích s của mảnh vườn kia là

49cm²

56m²

784m²

49m²

Rút gọn biểu thức M = x³ – 8 – (x – 1)(x² + x + 1), ta được

2x³– 9

2x³ – 7

– 7

– 9

*

13cm

7,5cm

6,5cm

10cm

*

Khi x = –2 thì A = 5

Khi x = 1 thì A = 8

Khi x = –1 thì A có giá trị nhỏ dại nhất bởi 4

A có luôn luôn có quý giá âm


Lớp 8 Toán Phép nhân với phép chia các đa thức
1
0

Phân tích nhiều thức thành nhân tử

(x^2left(x^2-6 ight)-x^2+9)


Lớp 8 Toán Phép nhân và phép chia những đa thức
1
0

Lớp học trực con đường

đồ gia dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến đường

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Bài Giảng Mặt Cầu Và Khối Cầu

Khoá học trên OLM (olm.vn)