*Bạn đang xem: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozo và axit nitric

*

Lớp 12
Ngữ văn 12 Toán học tập 12 giờ đồng hồ Anh 12 thứ lí 12 hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 đồ vật lí 11 hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
Ngữ văn 10 Toán học 10 giờ Anh 10 vật dụng lí 10 hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học 10
Lớp 9
Ngữ văn 9 Toán học 9 giờ đồng hồ Anh 9 thứ lí 9 chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
Ngữ văn 8 Toán học 8 tiếng Anh 8 thứ lí 8 chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Ngữ văn 7 Toán học tập 7 giờ đồng hồ Anh 7 vật dụng lí 7 Sinh học tập 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học tập 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
Ngữ văn 6 Toán học tập 6 giờ Anh 6 Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Toán học tập 5 giờ việt 5 giờ Anh 5 lịch sử 5 Địa lí 5 khoa học 5 Đạo đức 5 Tin học 5
Toán học tập 4 giờ đồng hồ việt 4 giờ Anh 4 lịch sử dân tộc 4 Địa lí 4 công nghệ 4 Đạo đức 4 Tin học tập 4
Toán học 2 giờ việt 2 tiếng Anh 2 tự nhiên và thoải mái và xã hội 2 Đạo đức 2 Âm nhạc 2 thẩm mỹ 2 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 2

Câu hỏi Xenlulozơ trinitrat là hóa học dễ cháy, nổ mạnh. ước ao điều chế 29,7 kilogam xenlulozơ trinitrat trường đoản cú xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích HNO3 96% (D = 1,52 g/ml) nên dùng là 

A 24,390 lítB 1,439 lítC 14,390 lítD 15,000 lít

Lời giải bỏ ra tiết:

nXenlulozơ trinitrat = 29,7/297 = 0,1 (kmol)

PTHH: C6H10O5 + 3HNO3 → C6H7O2(ONO2)3

Theo PTHH => nHNO3 = 3nXenlulozơ trinitrat = 0,3 (kmol)

=> mHNO3 = 0,3.63 = 18,9 kg

=> m dd HNO3 = 18,9.(100/96) = 19,6875 (kg)

=> V dd HNO3 = m/D = 19,6875/1,52 = 12,9523 (lít)

Do năng suất của phản bội ứng là 90% buộc phải lượng HNO3 nên dùng phải nhiều hơn thế nữa lượng tính toán: 

=> V dd HNO3 đề nghị dùng = 12,9523.(100/90) = 14,39 lít

Đáp án C
Xem thêm: Quyết Định Của Hội Nghị Ianta Thỏa Thuận Về Việc Đóng Quân Tại Các Nước Nhằm

*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.