x=-fracsqrtyleft(y+1 ight)left(y^2+y+288 ight)+y^2+y2yleft(y+1 ight) ext, y>0 ext or y
*Bạn đang xem: Đề thi tuyển sinh 10 trường chuyên
y=-fracsqrtxleft(x+1 ight)left(x^2+x+288 ight)+x^2+x2xleft(x+1 ight) ext, x>0 ext or x
*

Thêm Mục
*
*

*
*
*

*
*Xem thêm: Cách Để Tính Thể Tích Tam Giác Vuông, Cân, Đều, Thường, Cách Tính Thể Tích

*
*