Câu trả lời này có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Đối với phương trình bậc hai ax2+ bx + c = 0 (a ≠ 0), hãy viết công thức tính Δ, Δ".

Bạn đang xem: Hãy vẽ đồ thị của các hàm số y = 2x^2, y

Khi nào thì phương trình vô nghiệm?

Khi nào phương trình có hai nghiệm phân biệt? Viết công thức nghiệm.

Khi nào phương trình có nghiệm kép? Viết công thức nghiệm.

Vì sao khi a và c trái dấu thì phương trình có hai nghiệm phân biệt


Câu 2:


Giải các phương trình:

a) 5x2-3x+1=2x+11b) x25-2x3=x+56c) xx-2=10-2xx2-2xd) x+0,53x+1=7x+29x2-1e) 23x2+x+1=3(x+1)f) x2+22x+4=3(x+2)


Câu 3:


Nêu cách giải phương trình trùng phương ax4+ bx2+ c = 0 (a ≠ 0)


Câu 4:


Cho phương trình: x2- x - 2 = 0.

a) Giải phương trình.

b) Vẽ hai đồ thị y = x2và y = x + 2 trên cùng một hệ trục tọa độ.

c) Chứng tỏ rằng hai nghiệm tìm được trong câu a) là hoành độ giao điểm của hai đồ thị.


Câu 5:


Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

a) u + v = 12, uv = 28 và u > v

b) u + v = 3, uv = 6


Câu 6:


Giải các phương trình:

a) 3x4– 12x2+ 9 = 0;

b) 2x4+ 3x2– 2 = 0;

c) x4+ 5x2+ 1 = 0.


Câu 7:


Cho phương trình 7x2+ 2(m – 1)x - m2= 0.

a) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm?

b) Trong trường hợp phương trình có nghiệm, dùng hệ thức Vi-ét, hãy tính tổng các bình phương hai nghiệm của phương trình theo m.


Câu 8:


Cho tam giác ABC có BC = 16cm , đường cao AH = 12 cm. Một hình chữ nhật MNPQ có đỉnh M thuộc cạnh AB, đỉnh N thuộc cạnh AC còn hai đỉnh P và Q thuộc cạnh BC (h.17). Xác định vị trí của điểm M trên cạnh AB sao cho diện tích của hình chữ nhật đó bằng 36cm2.

*

Hình 17


Câu 9:


Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:

a) 2(x2-2x)2 +3(x2-2x)+1=0 b) x+1x2-4.x+1x+3=0


Câu 10:


Giải các phương trình:

a) 1,2x3– x2– 0,2x = 0;

b) 5x3– x2– 5x + 1 = 0.


Câu 11:


Một xe lửa đi từ Hà Nội vào Bình Sơn (Quảng Ngãi). Sau đó 1 giờ, một xe lửa khác đi từ Bình Sơn ra Hà Nội với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5km/h. Hai xe gặp nhau tại một ga ở chính giữa quãng đường.Tìm vận tốc của mỗi xe, giả thiết rằng quãng đường Hà Nội – Bình Sơn dài 900km.

Xem thêm: Understanding Product In Marketing Mix To Sell A Product, Marketing Mix And The 7 Ps Of Marketing


Câu 12:


Sau hai năm, số dân của một thành phố tăng từ 2 000 000 người lên 2 020 050 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm?


Câu 13:


Với mỗi phương trình sau, đã biết một nghiệm (ghi kèm theo), hãy tìm nghiệm kia:

a) 12x2-8x +1=0; x1=12b) 2x2-7x-39=0; x1=-3c) x2+x-2+2=0; x1=-2d) x2-2mx+m-1=0; x1= 2


Câu 14:


Nêu cách tìm hai số, biết tổng S và tích P của chúng.

Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

a)u+v=3uv=-8    b) u+v=-5uv=10


Câu 15:


Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị, nhưng bạn Quân nhầm đầu bài lại tính tích của một số dương với một số bé hơn nó 2 đơn vị. Kết quả của bạn Quân là 120. Hỏi nếu làm đúng đầu bài đã cho thì kết quả phải là bao nhiêu?


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam