Hàm số (y = an uleft( x ight)) khẳng định nếu (cos uleft( x ight) e 0 Leftrightarrow uleft( x ight) e dfracpi 2 + kpi ).

Bạn đang xem: Chu kỳ của hàm số y = tan (x + pi/4 ) là


Điều kiện: (cos left( 2x - dfracpi 4 ight) e 0 Leftrightarrow 2x - dfracpi 4 e dfracpi 2 + kpi Leftrightarrow 2x e dfrac3pi 4 + kpi Leftrightarrow x e dfrac3pi 8 + dfrackpi 2)


*


Một số em hoàn toàn có thể sẽ nhầm thành (cos uleft( x ight) e 0 Leftrightarrow uleft( x ight) e kpi ) và lựa chọn nhầm lời giải A là sai.

Một số khác lại nhớ nhầm điều kiện (cos uleft( x ight) e 0 Leftrightarrow uleft( x ight) e dfracpi 2 + k2pi ) và chọn nhầm lời giải C là sai.


*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm giá bán trị khủng nhất, giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số sau (y = 1 + 3sin left( 2x - dfracpi 4 ight))


*

Tìm tập giá bán trị bé dại nhất, giá trị lớn số 1 của hàm số sau (y = dfracsin 2x + 2cos 2x + 32sin 2x - cos 2x + 4)


Tìm tập giá chỉ trị nhỏ dại nhất, giá bán trị lớn số 1 của hàm số sau

(y = 3left( 3sin x + 4cos x ight)^2 + 4left( 3sin x + 4cos x ight) + 1)


Tìm m để bất phương trình (dfrac3sin 2x + cos 2xsin 2x + 4cos ^2x + 1 le m + 1) đúng với mọi (x in mathbbR)


Gọi M và m lần lượt là giá chỉ trị lớn nhất và giá bán trị bé dại nhất của hàm số (y = cos 2x + cos x). Khi ấy (M + m) bằng bao nhiêu?


Có từng nào giá trị (x in left< 0;5pi ight>) nhằm hàm số (y = an x) dấn giá trị bởi 0?


Xét sự biến chuyển thiên của hàm số (y = 1 - sin x) trên một chu kì tuần trả của nó. Vào các kết luận sau, tóm lại nào sai?


Cho những mệnh đề sau:

(I): Hàm số (y = sin x) tất cả chu kì là (dfracpi 2).

(II): Hàm số (y = an x) tất cả tập giá trị là (mathbbRackslash left dfracpi 2 + kpi ight\)

(III): Đồ thị hàm số (y = cos x) đối xứng qua trục tung.

(IV): Hàm số (y = cot x) nghịch vươn lên là trên (left( - pi ;0 ight))

Có từng nào mệnh đề đúng trong những mệnh đề trên?


Tìm m để hàm số (y = sqrt 8cos x - 6sin x - left( 3sin x - 4cos x ight)^2 - 2m ) gồm tập khẳng định là R.

Xem thêm: Nguyên Hàm Của Căn U - Tìm Nguyên Hàm 1/( Căn Bậc Hai Của X)Dx


Cho hàm số $y=dfracm sin x+1cos x+2$. Có bao nhiêu quý hiếm nguyên của thông số $m$ ở trong đoạn $<-5 ; 5>$ làm thế nào để cho giá trị bé dại nhất của $y$ bé dại hơn $-1$?


Hằng ngày mực nước của con kênh tăng lên giảm xuống theo thủy triều. Độ sâu (h) của mực nước vào kênh được tính tại thời khắc (t) vào một ngày bởi bí quyết (h = 3cos left( dfracpi t8 + dfracpi 4 ight) + 12). Mực nước của kênh cao nhất khi


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.