Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 được thpt Sóc Trăng soạn hướng dẫn những chúng ta viết và cân đối phương trình phản bội ứng fe kẽm kim loại tính năng với hỗn hợp axit, 1-1 cử ở chỗ này à phương trình bội nghịch ứng Zn tính năng với H2SO4 loãng .Nội dung chính1. Phương trình Zn tính năng H2SO4 loãng 3. Tính chất hóa học của H2SO4 loãnga. Làm đổi màu quỳ tím thành đỏb. Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loạic. Axit sunfuric loãng công dụng với bazơd. Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơe. Axit sunfuric loãng công dụng với muối4. Bài tập vận dụng liên quan Video liên quan

NỘI DUNG CHÍNH


3. Tính hóa chất của H2SO4 loãng

1. Phương trình Zn tác dụng H2SO4 loãng 

Nhiệt độ thường, H2SO4 loãng


Bạn sẽ đọc: Khi pha chế H2 từ bỏ Zn và dung dịch H2SO4 loãng


3. Tính chất hóa học của H2SO4 loãng

a. Làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ

b. Axit sunfuric loãng chức năng với kim loại

Axit sunfuric loãng có năng lượng tính năng với fe kẽm sắt kẽm kim loại đứng trước hidro trong dãy vận động hóa học của fe kẽm kim loạiBạn đang xem : Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 chức năng với fe kẽm kim loại ( Al, Fe, Zn, Mg, … ) → muối hạt sunfat + khí hidro

Ví dụ:

Fe + H2SO4 ( loãng ) → FeSO4 + H2 Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

c. Axit sunfuric loãng chức năng với bazơ

Tác dụng cùng với bazơ → muối bột sunfat + nước ví dụ : H2SO4 + fe ( OH ) 2 → FeSO4 + 2H2 O 2N aOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2 O

d. Axit sunfuric loãng tính năng với oxit bazơ

Tác dụng cùng với oxit bazơ → muối hạt sunfat + nước

Ví dụ:

BaO + H2SO4 → BaSO4 + H2O H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

e. Axit sunfuric loãng công dụng với muối

Tác dụng với muối hạt → muối ( mới ) + axit ( new ) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

4. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1.

Bạn đang xem: Zn cộng h2so4

cho 6,5 gam Zn chức năng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được hỗn hợp X cùng khí H2 (đktc). Tính thể tích khí H2 thu được thể tích là bao nhiêu?

A. 2,24 lit B. 4,48 lít C. 3,36 lít D. 1,12 lít

Đáp án A

Số mol kẽm phản nghịch ứng : nZn = m / M = 6,5 / 65 = 0,1 ( mol ) Phương trình hóa học Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 0,1 → 0,1 → 0,1 ( mol ) Thể tích khí H2 nhận được là : VH2 = nH2. 22,4 = 0,1. 22,4 = 2,24 ( l )

Câu 2. Thả một chủng loại kẽm vào hỗn hợp axit H2SO4 loãng thấy xuất hiện, hiện tượng gì?

A. Có khí ko màu thoát ra B. Có khí tất cả màu bay ra, cùng viên kẽm tan dần dần C. Gồm khí không màu thoát ra và mẩu kẽm tan dần dần D. Mẫu kẽm tung dần

Đáp án C

Chất rắn màu xám sẫm Kẽm ( Zn ) rã dần, thu được dung dịch trong trong cả và tất cả bọt khí thoát ra ( H2 ) Phương trình hóa học : Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ↑

Câu 3. đến m gam kẽm tính năng với đ HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính m?

A. 6,5 gam B. 13 gam C. 8,7 gam D. 9,75 gam

Đáp án A

Ta tất cả : nH2 = 2,24 / 22,4 = 0,1 ( mol ) Phương trình làm phản ứng xẩy ra Zn + 2HC l → ZnCl2 + H2 Theo phương trình phản ứng : nZn = nH2 = 0,1 ( mol ) => mZn = 0,1. 65 = 6,5 g

Câu 4. X là 1 trong những hợp hóa học của Zn thường được dùng trong y học, với công dụng làm thuốc sút đau dây thần kinh, chữa dịch eczema, dịch ngứa,…. Hóa học X là

A. Zn ( NO3 ) 2 . B. ZnSO4 . C. ZnO . D. Zn ( OH ) 2 .

Đáp án C: ZnO được dùng trong y học, với tính năng làm thuốc đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa,..do ZnO có đặc thù làm săn da, sát khuẩn, bảo vệ, làm cho dịu tổn hại da,..

Câu 5. Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong hàng có tính chất lưỡng tính là

A. 5 . B. 2 . C. 3 . D. 4 .

Đáp án B: Số chất trong dãy có đặc điểm lưỡng tính là Cr(OH)3, Zn(OH)2

Câu 6. Các chất trong dãy nào dưới đây vừa tất cả tính lão hóa vừa bao gồm tính khử?

A. CrO3, FeO, CrCl3, Cu2O . B. Fe2O3, Cu2O, CrO, FeCl2 . C. Fe2O3, Cu2O, Cr2O3, FeCl2 . D. Fe3O4, Cu2O, CrO, FeCl2.

Câu 7. Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp gồm bao gồm AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M, khuấy đông đảo tới phản ứng trả toàn, thu được hóa học rắn A và dung dịch B. Tính số gam chất rắn A.

A. 4,08 gam B. 8,16 gam C. 2,04 gam D. 6,12 gam

Đáp án A

Fe + 2A gNO3 → sắt ( NO3 ) 2 + 2A g ( 1 ) 0,01 ← 0,02 → 0,01 → 0,02 ( mol ) sắt + Cu ( NO3 ) 2 → Cu + fe ( NO3 ) 2 ( 2 ) 0,03 ← 0,03 → 0,03 → 0,03 ( mol ) nAgNO3 = 0,02 ( mol ) ; nFe = 0,04 ( mol ) ; nCu ( NO3 ) 2 = 0,1 ( mol ) nFe làm phản ứng ( 1 ) = 0,01 ( mol ) ; nFe pư ( 2 ) = 0,04 – 0,01 = 0,03 ( mol )

nCu(NO3)2 dư = 0,1 – 0,03 = 0,07 (mol)


Chất rắn A có : 0,02 mol Ag và 0,03 mol Cu ⇒ mA = 0,02. 108 + 0,03. 64 = 4,08 ( gam )

Câu 8. Cho 15,6 gam hỗn hợp Mg, Al công dụng hết với dung dịch HCl dư sau phản bội ứng thấy trọng lượng dung dịch tăng thêm 14 gam. Tính số mol HCl đã tham gia phản bội ứng.

A. 0,8 mol B. 0,4 mol C. 1,6 mol D. 0,25 mol

Đáp án C

Kim một số loại + HCl → muối hạt + H2 Mg + 2HC l → MgCl2 + H2 2A l + 6HC l → 2A lCl3 + H2 Ta tất cả : mdung dịch tăng = mkim các loại – mkhí thoát ra ⇒ mH2 = 15,6 – 14 = 1,6 ( gam ) ⇒ nH2 = 0,8 ( mol ) Áp dụng bảo toàn nguyên tử H : nHCl = 2. NH2 = 1,6 ( mol ) .

Câu 9. Cho tất cả hổn hợp A bao gồm Fe(NO3)2 với ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được hỗn hợp B. Mang đến dung dịch KOH loãng (dư) vào B thu được kết tủa là

A. Sắt ( OH ) 3 cùng Zn ( OH ) 2 . B. Sắt ( OH ) 3 . C. Sắt ( OH ) 2 cùng Zn ( OH ) 2 . D. Sắt ( OH ) 2 .

Đáp án B

3F e2 + + 4H + + NO3 – → 3F e3 + + NO + 2H2 O ZnO + 2H + → Zn2 + + H2O Fe3 + + 3OH – → sắt ( OH ) 3 ↓ Zn2 + + 2OH – → Zn ( OH ) 2 ↓ Zn ( OH ) 2 ↓ + 2OH – → ZnO22 – + 2H2 O Sau làm phản ứng chỉ chiếm được kết tủa là fe ( OH ) 3

Câu 10. Mang lại luồng khí C dư qua láo hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung rét ở nhiệt độ cao. Sau làm phản ứng, tất cả hổn hợp chất rắn còn sót lại là

A. Cu, Fe, ZnO, MgO . B. Cu, Fe, Zn, Mg . C. Cu, Fe, Zn, MgO . D. Cu, FeO, ZnO, MgO .

Đáp án C chỉ khử được những oxit sắt kẽm kim loại đứng sau Al => C khử được CuO, Fe2O3, ZnO với không khử được MgO

Câu 11. Cho a gam tất cả hổn hợp bột Zn cùng Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi hoàn thành các phản nghịch ứng, lọc dồn phần dung dịch nhận được m gam bột rắn. Thành phần xác suất theo khối lượng của Zn trong láo hợp thuở đầu là

A. 12,67 % . B. 85,30 % . C. 90,27 % . D. 82,20 % .

Đáp án C

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

lý thuyếttrắc nghiệmhỏi đápbài tập sgk

viết những phuong trình bội phản ứng pha chế khí h2 trường đoản cú kim loai zn, al với dung dich h2so4 Khi điều chế hiđro từ kẽm và dung dịch H2SO4 loãng, trường hợp thêm một vài giọt hỗn hợp CuSO4 vào dung dịch axit thì thấy H2 bay ra nhanh hơn hẳn. Hãy phân tích và lý giải hiện tượng kỳ dị trên .. Bài bác 5.67 trang 44 sách bài bác tập ( SBT ) Hóa học12 – bài 20. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠIKhi pha trộn hiđro tự kẽm cùng dung dịch H2SO4 loãng, nếu thêm một vài giọt dung dịch CuSO4 vào dung dịch axit thì thấy H2 bay ra nhanh hơn hẳn. Hãy phân tích và lý giải hiện tượng kỳ cục trên .


*

Khi nhỏ dại thêm vào một ít dung dịch CuSO4 lập tức xẩy ra pư  Zn + CuSO4→ ZnSO4 + Cu  trong dung dịch có mặt một pin điện giữa các cực là Cu với Zn tất cả sự di chuyển các loại e trong dung dịch.

Xem thêm: 20 11 Là Cung Gì ? Cung Thiên Yết Sinh Ngày 20 Tháng 11

ion H + trong dung dịch nhận những e đó cùng thoát ra bên dưới dạng khí và tốc độ pư nhanh hơn .